University of Oulu

Kromosomi 22q11.2 duplikaatio -oireyhtymä

Saved in:
Author: Pajula, Saima1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine, Biochemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305151752
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pajula, 2023
Publish Date: 2023-05-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Karjalainen, Emma
Lehtiö, Lari
Description:

Tiivistelmä

Kromosomit ja niiden sisältämät geenit vastaavat siitä, miten ihminen kehittyy, kasvaa ja toimii koko elämänsä ajan. Poikkeavuudet ihmisen 46:ssa kromosomissa voivat häiritä näitä toimintoja. Osa muutoksista ei häiritse geenien toimintaa, jolloin niitä ei välttämättä edes löydetä, kun taas vakavammat geenien määrän tai toiminnan muutokset johtavat usein raskauden keskeytymiseen. On kuitenkin useita kromosomitason muutoksia, jotka aiheuttavat esimerkiksi rakenteellisia ja neurologisia poikkeavuuksia, mutta joiden kanssa ihmisen on mahdollista elää. Esimerkiksi Downin syndrooma, eli trisomia 21, tai useat kromosomien osien duplikaatiot ja deleetiot ovat tällaisia.

Tämän kirjallisuustutkielman tarkoituksena on kertoa yleisesti kromosomeista, sekä perehtyä tarkemmin kromosomin 22 pitkän haaran alueen 11.2 duplikaatioon ja tämän aiheuttamiin oireisiin. 22q11.2 duplikaatio -oireyhtymässä noin kolmen miljoonan emäsparin, 3 Mb, kokoinen alue on kahdentuneena kromosomissa. Oireet vaihtelevat oireettomuudesta vakavampiinkin kehityksen ja oppimisen vaikeuksiin, autismin kirjon piirteisiin tai esimerkiksi sydänoireisiin (Wentzel et al., 2008; Hoeffding et al., 2017). Koska oireet vaihtelevat suuresti ja ovat usein hyvin laimeat tai olemattomat, tauti jää useilta potilailta löytämättä. Oireyhtymää on tutkittu hyvinkin vähän verrattuna esimerkiksi saman alueen deleetioon, joka on kauemmin tunnettu ja vakavaoireisempi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saima Pajula, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/