University of Oulu

Nuorten tyttöjen koulu-uupumus : riskitekijät ja ennaltaehkäisy

Saved in:
Author: Siltala, Vilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305151759
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Siltala, 2023
Publish Date: 2023-05-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Silvola, Anni
Suorsa, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma käsittelee nuorten tyttöjen koulu-uupumusta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaiset riskitekijät aiheuttavat koulu-uupumusta nuorten tyttöjen joukossa ja miten tätä ilmiötä voidaan ennaltaehkäistä. Koulu-uupumus on ollut viime vuosina osa nuorten hyvinvointiin ja elämäntapaan liittyvää huolta ja keskustelua. Koulu-uupumus kuuluu erityisesti lukiolaistyttöjen kokemuksiin. Ei ole kuitenkaan yksiselitteisiä vastauksia, millainen on koulu-uupumusta kokeva nuori, millainen on hänen perhetaustaustansa, suhteensa kouluun, ystäviin tai elämäntapoihin. Näin ollen nuorten tyttöjen koulu-uupumusta, kouluhyvinvointia ja kuormittumista on tärkeää tutkia lisää, ja siksi tämän tutkielman aihe on ajankohtainen ja tärkeä.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja tutkielman aineistona toimii useat kotimaiset sekä kansainväliset alan vertaisarvioidut julkaisut. Tämä kirjallisuuskatsaus siis kokoaa aiemmin tehtyjä tutkimustuloksia ja luo niiden pohjalta uutta tutkimusta. Tutkimusaineisto koostuu 18 sekä kotimaisesta että kansainvälisestä vertaisarvioidusta julkaisusta.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että koulu-uupumus on yhä yleisempää nimenomaan tytöillä ja että koulu-uupumukseen johtavia riskitekijöitä on useita. Koulu-uupumisen synnyssä keskeistä on nuoren motivaatioon liittyvät asiat sekä nuoren sosiaalinen ympäristö eli koulu, koti ja kaverit. Tyttöjen koulu-uupumista selitetään myös itsetunnon sekä koulua leimaavan alituisen kiireen kautta. Koulu-uupumus voi myös tarttua kaveripiirissä ja perheessä. Tärkeä rooli koulu-uupumuksen ennaltaehkäisyssä on vanhemmilla, opettajilla ja nuoren kaveripiirillä. Innostava ja tukeva sosiaalinen ympäristö on keskeinen kouluhyvinvointia lisäävä tekijä. Oppilaita tulisi tukea oppimistaitoihin liittyvissä asioissa. Tulosten perusteella positiivinen suhtautuminen koulunkäyntiin, innostus, sitoutuminen, tarmo, hyvä itsetunto ja aikaansaamisen tunne toimivat vahvoina puskureina ja ehkäisevät koulu-uupumuksen kehittymistä. Koulu-uupumisessa on kyse laajasta ja monipuolisesta ongelmasta. Aihetta on tärkeää tutkia lisää, sillä koulu-uupumuksessa on kyse vakavasta ongelmasta, joka koskee suurta osaa nuoria. Tulosten perusteella lisätutkimusta tarvitaan ilmiön yksityiskohtaisemmaksi ymmärtämiseksi sekä ennaltaehkäisyn viemiseksi käytäntöön.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vilma Siltala, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.