University of Oulu

Biologisen passin hyödyntäminen dopingin diagnostiikassa

Saved in:
Author: Dahlqvist, Ira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine, Biochemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305151760
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Dahlqvist, 2023
Publish Date: 2023-05-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lehtiö, Lari
Tapio, Joona
Description:

Tiivistelmä

Kiellettyjen lääkeaineiden ja yhdisteiden käyttöä urheilusuoritusta parantavassa tarkoituksessa kutsutaan dopingiksi. Urheilijat ovat jo pitkään käyttäneet dopingaineita, jotka parantavat heidän suoriutumistaan kilpaurheilussa. Urheilusuoritusta parantavien lääkeaineiden käyttö rikkoo Maailman antidopingtoimiston (WADA) asettamia sääntöjä, jotka tarjoavat kaikille yhtäläisen mahdollisuuden kilpailla urheilussa.

Perinteiset dopingtestit perustuvat kiellettyjen aineiden havaitsemiseen näytteestä. Verestä analysoitavaan dopingiin tällä lähestymistavalla on kuitenkin merkittäviä heikkouksia, mikä vaikeuttaa dopingin havaitsemista. Tiedeyhteisö ehdotti termiä ’’urheilijan biologinen passi’’ spesifisten hematologisten muuttujien havaitsemiseen ensimmäisen kerran 2000-luvun alussa. Urheilijan biologisen passin (ABP) tarkoitus ei ole seurata itse käytettävää dopingainetta tai -menetelmää vaan pikemminkin tarkkailla valittuja biologisia muuttujia (dopingin biomarkkereita) pitkällä aikavälillä. ABP hyödyntää Bayesin teoreemaa laskiessaan urheilijan yksilöllisiä vertailualueita ja tunnistaa epätyypilliset muutokset valituissa biomarkkereissa. Mahdolliset muutokset urheilijan veriarvoissa pystytään havaitsemaan heti, koska viitearvoina käytetään urheilijan omaa, aikaisemmissa testeissä määriteltyä viitearvoaluetta. Tämä biologisten muuttujien mahdollinen epänormaali vaihtelevuus paljastaa dopingin käytön epäsuorasti ilman varsinaista positiivista dopingtestitulosta.

ABP on osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi dopingin diagnosoinnissa. ABP on käyttöönottonsa jälkeen ollut suoraan vastuussa yli 180 dopingrikkeen paljastamisessa, emmekä voi varmuudella tietää, kuinka moneen kiinnijäämiseen ABP on vaikuttanut epäsuorasti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ira Dahlqvist, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/