University of Oulu

Hardyn-Littlewoodin maksimaalifunktio

Saved in:
Author: Palonen, Kim1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305161779
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Palonen, 2023
Publish Date: 2023-05-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Suomala, Ville
Myllylä, Kari
Description:

Tiivistelmä

Hardyn-Littlewoodin maksimaalifunktio on funktio, joka kertoo funktion maksimaalisen keskiarvon tietyn pisteen ympärillä. Aihe liittyy mittateoriaan, koska maksimaalifunktiot lasketaan mittaintegraalien avulla. Tutkielmassa käsitellään lyhyesti mittateorian perusteet Lebesguen mitan ja integraalin avulla, ja käydään joitakin aiheeseen liittyviä todistuksia. Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään Hardyn-Littlewoodin maksimaalifunktiota.

Lause, jonka todistaminen on tutkielman päätavoite, liittyy Lp-avaruuksiin. Lauseen mukaan jos funktio kuuluu Lp-avaruuteen jollakin yhtä aidosti suuremmalla p:n arvolla, niin myös funktion Hardyn-Littlewoodin maksimaalifunktio kuuluu samaan Lp-avaruuteen. Lauseen todistamista varten todistetaan apulauseita kuten 5r-peitelause ja Cavalierin periaate.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kim Palonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/