University of Oulu

Diabeteksen aiheuttamat kustannukset kansantaloudelle

Saved in:
Author: Åkerberg, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305161785
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Åkerberg, 2023
Publish Date: 2023-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Simonen, Jaakko
Reviewer: Huikari, Sanna
Simonen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma on kirjallisuuskatsaus diabeteksen kustannuksista Suomessa. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään terveydenhuollon kustannuksiin ja talouden muihin suoriin sekä epäsuoriin kustannuksiin. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään tutkimusalalla tehtyjen empiiristen tutkimusten, raporttien ja artikkelien esittelyyn.

Terveyteen kannattaa investoida. Pitämällä huolen omista elintavoista, on mahdollista vähentää terveysriskejä. Mikäli jokainen suomalainen ylläpitäisi terveellisiä elintapoja, saataisiin lääkekustannukset ja terveydenhuollon kysyntä laskemaan. Voimavarojen jakautumista olisi helpompaa arvioida perusteellisemmin.

Diabetes on yksi maailman yleisimmistä taudeista. Suomessa ja maailmalla se luokitellaan kansantaudiksi. Diabetesta diagnosoidaan vuodessa miljoonia ja sairaudella on korkea kuolleisuus. Diabetes aiheuttaa kuluja niin mikro kuin makrotaloudenkin tasolla. Kuluja syntyy muun muassa lääkehoidosta, sairaalahoidosta, työttömyyseläkkeistä, lisäsairauksista sekä ennaltaehkäisystä. Viimeisten tutkimusten mukaan diabeteksen terveydenhuollon kulut olivat noin 1,5 miljardia euroa.

Pro gradu -tutkielma on katsaus diabeteksen yleisimpiin kustannuksiin. Mistä kulut aiheutuvat ja miten kulut ovat kehittyneet vuosien saatossa. Tavoitteena on myös avata diabeteksen ennaltaehkäisysuunnitelmaa sekä tulevaisuutta diabeteksen kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Åkerberg, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.