University of Oulu

Sateenkaariperheiden lapset kouluissa

Saved in:
Author: Nykyri, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305171810
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Nykyri, 2023
Publish Date: 2023-05-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Jokikokko, Katri
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa käsittelen suomalaisen tutkimuksen vähäisyyden vuoksi kotimaisen lisäksi myös ulkomaisia tutkimuksia siitä, minkälaisessa asemassa sateenkaariperheiden lapset ovat kouluyhteisöissä niin sosiaalisesti, kuin myös esimerkiksi arvosanojen perusteella. Tutkielman tarkoitus on avata saman sukupuolisten vanhempien mahdollisia vaikutuksia lasten asemaan kouluyhteisöissä tarkastelemalla niin kvalitatiivisia lähteitä, kuten tutkimuksia lasten henkilökohtaisia kokemuksia kouluarjestaan, kuin myös kvantitatiivisia lähteitä, jotka sisältävät muun muassa vertailutietoja eri taustaisten lasten numeraalisesta koulumenestyksestä.

Tutkimukseen on valikoitu kirjallisuuslähteitä yleisesti länsimaista, mutta etenkin Euroopasta, jossa aiheen tutkimus on ollut tähän mennessä laajinta vapaamman lainsäädännön ja vähemmän stigman vuoksi. Euroopan lisäksi tutkimuskirjallisuutta on myös mm. Yhdysvalloista, jossa tutkimusta etenkin kvalitatiivisessa kontekstissa on tehty kasvavissa määrin vuoden 2015 saman sukupuolisten parien avioliittojen laillistamisen jälkeen.

Tutkimus pyrkii mahdollisimman kattavan tutkimuskirjallisuuspohjan kautta antamaan mahdollisimman johdonmukaisen kuvan sateenkaariperheiden lasten asemasta ympäri läntistä maailmaa. Tämän avulla pyritään myös luomaan kuva siitä, minkälainen näiden lasten luoma mikrokulttuuri on ja kuinka sen voisi ottaa paremmin huomioon kouluympäristössä.

Children of same sex parents in schools

Abstract

In this thesis I will be going through the life of children of same sex parents in social as well as numerical contexts in a broad western context due to the lack of Finnish research about the topic. The purpose of this thesis is to give insight of the possible influence of having same-sex parents regarding their children’s status in school life. This thesis will inspect the topic through both qualitative and quantitative points of view to produce as comprehensive picture of the phenomenon as possible.

The thesis is based on literature sources from Western countries in general, but especially from Europe, where research on the topic has been the most extensive so far due to more liberal legislation and less stigma. In addition to Europe, there is also research literature from e.g. the United States, where research, especially in a qualitative context, has been done in an increasing extent after the legalization of same-sex marriages in 2015.

Through comprehensive research literature base, the study aims to give as coherent picture as possible of the position of children in same-sex parent families around the Western world. The thesis also aims to create a picture of what the microculture created by these children is like and how it could be better taken into account in the school environment.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Nykyri, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.