University of Oulu

Suomugrafiittiesiintymät ja niiden malminetsintä Suomessa

Saved in:
Author: Stenberg, Juha1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School, Degree Programme in Geosciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 16
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305171821
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Stenberg, 2023
Publish Date: 2023-05-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ranta, Jukka-Pekka
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena oli luoda lyhyt kirjallisuuskatsaus grafiitin suomumaisesta olomuodosta eli suomugrafiitista ja siihen liittyvästä malminetsinnästä Suomessa. Suomugrafiitti on noussut kuluneen vuosikymmenen aikana esille johtuen sen tärkeästä roolista yksityisautoilun sähköistämisessä tarvittavien litiumioniakkujen anodien raaka-aineena. Fossiilisista polttoaineista asteittainen luopuminen yksityisautoilussa on globaali ilmiö ja siksi paine vaihtoehtoisissa ratkaisuissa käytettävien raaka-aineiden tarjonnan lisäämiselle kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Tässä tutkielmassa käsitellyt aiheet ovat grafiitin yleiset ominaisuudet ja rakenne, grafiittiesiintymät eri geologisissa ympäristöissä ja niiden muodostumismekanismit, tunnetut grafiittiesiintymät Suomessa, grafiitin käyttökohteet ja grafiittiin liittyvän malminetsintä ja sen nykytila Suomessa.

Suomen kallioperän geologiset olosuhteet ovat laajoilla alueilla suotuisat suomugrafiitin esiintymiselle ja potentiaali kaivostoiminnalle on suuri. Suomugrafiittia muodostuu pääasiassa hiilipitoisen aineksen joutuessa amfiboliitti- tai granuliittifasiesta vastaaviin paine- ja lämpötilaolosuhteisiin. Suomesta on historian aikana louhittu vain pieniä määriä grafiittia ja sen käyttökohteet ovat teknologisen kehityksen myötä muuttuneet merkittävästi. Grafiittiin liittyvä malminetsintä on ollut verrattain pienimuotoista eikä erityisesti suomugrafiittiin kohdistuvaa malminetsintää ole tehty ennen 2000-lukua.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juha Stenberg, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/