University of Oulu

Kuvataidekasvatus osana ympäristökasvatusta peruskoulussa

Saved in:
Author: Haapoja, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305171844
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Haapoja, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Tenhu, Tapio
Ervasti, Marja
Description:

Tiivistelmä

Luonnonvarojen kestämätön käyttö on saanut aikaan ilmastonmuutoksen, luontokadon ja ympäristön saastumisen, jotka uhkaavat turvallista elämää maapallolla. Ylikulutus tulisi lopettaa heti, mutta vähentämisen ja kohtuuden sijaan kulutus vain kiihtyy ja pelastus lasketaan teknologisen kehityksen varaan. Luontosuhteen puuttuessa raha koetaan arvokkaampana, kuin elinkelpoinen biodiversiteetti.

Ilmastokriisin, luontokadon ja kaupungistumisen myötä ympäristökasvatuksen painoarvo on vain kasvanut. Tutkimuksessani selvitän ympäristökasvatuksen lähtökohtia, periaatteita, tavoitteita ja siihen kuuluvia käsitteitä peruskoulukontekstissa. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on:

1. Mitä on ympäristökasvatus peruskoulussa?

Tutkimuksessani selvitän myös, miten kuvataidekasvatus osana ympäristökasvatusta voi auttaa meitä heräämään kapitalistisesta jatkuvan nousukauden unesta. Aloitan tarkastelemalla kuvataidetta oppiaineena. Sen jälkeen selvitän, miten ympäristökasvatus ja kuvataidekasvatus toimivat yhdessä luontosuhteen kehittämisen, ympäristötunteiden ja vaikuttavan taiteen kannalta. Tutkimuksessani kulkee jatkuvasti näkökulma siihen, mitä mahdollisuuksia näillä teemoilla on ekokriisin torjunnan kannalta. Toinen tutkimuskysymykseni on:

2. Miten kuvataidekasvatuksella voidaan edistää ympäristökasvatuksen toteutumista?

Taiteen ja ympäristökasvatuksen yhdistäminen on perusteltua, koska taide voi auttaa esimerkiksi luontosuhteen vahvistamisessa ja ympäristö on aina ollut taiteen inspiraatio. Tulokseksi olenkin saanut, että kuvataidekasvatuksen mahdollistama vuorovaikutus on omiaan edistämään ympäristökasvatuksen tavoitteita. Kuvataiteen oppiaineen tavoitteena on identiteetin ja maailmankuvan rakentaminen, joten ympäristövastuullisuus on perusteltu osa kuvataidekasvatusta myös ilman ympäristökasvatuksen tarkoituksenmukaista integrointia. Taidekasvatusta voidaan toteuttaa kokonaisvaltaisesti, jolloin kaikki aistit ja koko keho on mukana prosessissa. Tällainen toiminta on omiaan kehittämään positiivista ja empaattista luontosuhdetta. Lisäksi taideteosten toteuttamisen lomassa voidaan myös oppia luonnontieteisiin kuuluvia asioita

Kuvataideopetuksessa tunteiden käsittely ja kanavointi tulee luonnostaan. Siksi taidelähtöisellä ympäristökasvatuksella on erityisen tehokasta käsitellä esimerkiksi ympäristöahdistusta. Yhteiskunnallisesti vaikuttavien teosten tulkitseminen ja toteuttaminen auttavat ympäristötunteiden käsittelyssä ja ilmaisemisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Haapoja, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/