University of Oulu

Kuvionuotit osana musiikin monilukutaitoa

Saved in:
Author: Mankinen, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305181877
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Mankinen, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ervasti, Marja
Tenhu, Tapio
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa käsitellään kuvionuotteja osana peruskoulun musiikinopetuksen monilukutaitoa. Kuvionuotteja ei ole tutkittu aiemmin yhtäaikaisesti osana monilukutaitoa, joten tämä tutkimus on koostettu tutkimuksista, joissa ne ovat erillisinä. Peruskoulun laaja-alaisiin oppimiskokonaisuuksiin kuuluu monilukutaito, joka tarkoittaa esimerkiksi tekstien sekä symbolien luku- ja tulkintataitoa.

Monilukutaitoon voidaan siis kytkeä myös kuvionuotit. Olen tarkastellut kuvionuotteja opetusta helpottavana metodina, sillä ne on kehitetty alun perin erityisryhmille kohdennetuksi terapiamuodoksi. Vuosien varrella niitä on ryhdytty hyödyntämään osana musiikinopetusta sekä peruskoulussa, että myös muualla. Tässä tutkimuksessa olen rajannut aihepiirin musiikkikasvatuksen näkökulmasta ja siten, että tutkimukseni koskee monilukutaidon ja kuvionuottien opettelua pääasiallisesti peruskoulun 1–6 luokkien oppilaita.

Tutkimuksessani selvitän miten kuvionuotit helpottavat opetusta ja kuinka opetukseen voidaan sisältää monipuolisia työtapoja monilukutaidon myötä. Olen toteuttanut tämän kandidaatintutkielman kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Sen myötä tässä katsauksessa tuon ilmi aiheeni keskeisimmät tutkijat ja tutkimukset. Tutkimuksissa on todettu, että kuvionuotit auttavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan helposti ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi siirtymävaiheena ennen perinteisen länsimaisen nuotinnoksen käyttämistä.

Kuvionuottien käyttöä peruskoulussa tai niiden oppimista osana monilukutaitoa ei ole kuitenkaan tutkittu, joten tutkimukseni päätteeksi täytyy todeta, että tätä aihetta olisi hyvä tutkia enemmän. Aihe on ajankohtainen, sillä tarvitsemme jokaiselle oppijalle heidän omaan oppimistyyliinsä sopivia oppimismetodeja ja keinoja eriyttää opetusta tarpeen mukaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Mankinen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.