University of Oulu

Leikissä mukana vai ulkopuolella? : varhaiskasvatuksen henkilöstön rooli lasten leikkitaitojen kehityksen tukemisessa

Saved in:
Author: Koivumaa, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305191891
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Koivumaa, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kinnunen, Susanna
Keränen, Jaana
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielman aiheena on varhaiskasvatuksen henkilöstön rooli lasten leikkitaitojen kehityksen tukemisessa. Leikki on oleellinen osa lapsen elämää ja varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on vastuu kehittää lasten leikkitaitoja omalla roolillaan ja toiminnallaan. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälainen varhaiskasvatuksen henkilöstön rooli on lasten leikkitaitojen kehityksen tukemisessa. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena kotimaisten ja kansainvälisten lähteiden pohjalta. Tavoitteena tutkielmalla on lisätä varhaiskasvatusta opiskelevien ja varhaiskasvatuksessa työskentelevien tietoisuutta siitä millainen merkitys varhaiskasvatuksen henkilöstön roolilla on lasten leikissä sekä minkälainen vaikutus henkilöstön sijoittumisella ja toiminnalla on lapseen.

Tulosten mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on olemassa monenlaisia rooleja, jotka tukevat lasten leikkitaitojen kehitystä eikä näin ollen ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa roolia. Yksi tärkeimmistä asioista mikä tuloksissa nousee esille, on varhaiskasvatuksen henkilöstö n edellytys ymmärtää leikin merkitys, jotta he voivat tukea ja kehittää lasten leikkitaitoja. Varhaiskasvatuksen henkilöstön rooli leikissä voi olla joko leikissä mukana olevana aktiivisena osallistujana tai sitten leikin ulkopuolella, jolloin henkilöstön rooli lapsen leikkiin on vähäinen tai olematon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Koivumaa, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/