University of Oulu

Prosenttilaskenta lukion matematiikassa

Saved in:
Author: Nikkinen, Sanni-Ilona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305191894
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-I. Nikkinen, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Leinonen, Marko
Salmi, Pekka
Reviewer: Leinonen, Marko
Salmi, Pekka
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma on osa Oulun yliopiston Avoin oppikirja -projektia, jossa tuotetaan lukion matematiikan moduuleihin oppimateriaalia. Oppikirjojen sisältö pohjautuu tieteellisiin artikkeleihin, joiden avulla perustellaan oppikirjan pohdintatehtävät. Tämä tutkielma käsittelee prosenttilaskentaa, joka kuuluu lukion ensimmäisen MAY1 Luvut ja yhtälöt -moduuliin.

Oppikirjaosan perustelu on tutkielmassa ensimmäisenä ja se jakautuu kahteen kokonaisuuteen. Ensimmäisessä osassa käydään läpi, mitä Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 pitää sisällään prosenttilaskennasta sekä Habits of mind -artikkelin tavoitteet ja Collaborative Learning in Mathematics -artikkelin tehtävätyypit. Kahta jälkimmäistä artikkelia hyödynnetään Avoin oppikirja -projektin jokaisessa työssä ja niistä valitaan aina sopivat tavoitteet ja tehtävätyypit, joita tutkielmien oppikirjoissa hyödynnetään. Perusteluosan toisessa kokonaisuudessa käydään läpi tieteellisiä artikkeleita, joihin oppikirjan pohdintatehtävät perustuvat. Jokaiselle pohdintatehtävälle annetaan artikkeli tai useampi, joiden pohjalta ne on laadittu.

Tutkielman oppikirja jakautuu kolmeen asiakokonaisuuteen, joihin jokaiseen on suunniteltu menevän yksi oppitunti. Ensimmäisen tunnin asia on prosentti ja prosenttilaskenta, seuraava tunti käsittelee muutos- ja vertailuprosenttia sekä prosenttiyksikköä ja viimeinen tunti keskittyy muuttuneen arvon laskemiseen ja prosenttikertoimeen. Jokainen oppitunti koostuu asiaa eteenpäin vievistä pohdintatehtävistä sekä teoriasta. Näiden jälkeen jokaiseen tuntiin kuuluu neljä harjoitustehtävää, jotka toimivat pääasiassa kotitehtävinä.

Oppikirjaosuuden jälkeen tutkielman lopusta löytyy opettajan opas sekä harjoitustehtävien vastaukset. Opettajan oppaaseen kuluu ajankäyttösuunnitelma sekä jokaisen pohdintatehtävän avaaminen. Pohdintatehtävistä kerrotaan, mitä niillä pyritään opettamaan opiskelijoille sekä annetaan vihjeitä sekä eriyttämismahdollisuuksia opettajalle. Myös pohdintatehtävien vastaukset tai esimerkkiratkaisut löytyvät opettajan oppaasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni-Ilona Nikkinen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.