University of Oulu

Myötätuntoa, turvallisia rakenteita ja sensitiivistä vuorovaikutusta : myönteisen kasvuympäristön tekijöitä lapsen sosioemotionaalisen kehityksen tukena

Saved in:
Author: Tyni, Salla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305191897
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Tyni, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Keränen, Jaana
Kinnunen, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Sosioemotionaalisilla taidoilla on todettu olevan merkittävä rooli yksilön elämänlaadun ja akateemisen menestyksen kannalta. Myönteisen toimintakulttuurin ylläpitämisellä on tutkimusten mukaan positiivisia vaikutuksia lapsen sosioemotionaalisen kehityksen näkökulmasta.

Tämän kandidaatin tutkielman aiheena on myönteisen kasvuympäristön vaikutukset lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen varhaiskasvatuksessa. Aiheen valinnan taustalla oli oma kiinnostukseni sosioemotionaalista kehitystä kohtaan sekä huoli siitä, miten sosioemotionaaliset haasteet voivat vaikeuttaa yksilön lapsuutta, sekä myös myöhempää elämää. Toteutin tutkielman kuvaileva kirjallisuuskatsauksena.

Tutkielmani tavoitteena oli löytää tietoa lasten sosioemotionaalisesta kehityksestä sekä tarkastella ja saada tietämystä siitä, millä tavalla myönteisyys varhaiskasvatuksessa tukee lapsen sosioemotionaalisia taitoja. Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että myönteisellä kasvuympäristöllä on suuri merkitys lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen sekä sosioemotionaalisten taitojen oppimiseen. Aikuisten tuki sekä tyyli kohdata lapset varhaiskasvatuksessa ovat isossa roolissa lasten sosioemotionaalisten taitojen harjoittelussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Salla Tyni, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/