University of Oulu

Perheiden taloudellisen eriarvoisuuden huomioiminen yhdenvertaisuuden tukemisessa varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Toppari, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305191898
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Toppari, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Keränen, Jaana
Kinnunen, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani tavoite on löytää varhaiskasvatuksessa käytettäviä keinoja, jotka ovat lapsille yksilötasolla hyödyksi taloudellisen eriarvoisuuden kokemusten lievittämisessä. Näiden keinojen löytämiseksi olen tutkinut, millainen vaikutus sosioekonomisella asemalla on lapsen elämässä. Koska taloudellinen eriarvoisuus on varhaiskasvatuksen kontekstissa vähän käsitelty aihe, toivon, että tutkielmani voisi nostaa sitä pohdinnan kohteeksi. Tutkielma on toteutettu kuvailevana, integroivana kirjallisuuskatsauksena, pohjautuen vertaisarvioituihin teoksiin ja suomalaisiin sekä kansainvälisiin tutkimuksiin.

Kirjallisuudesta esiin nousseisiin matalan sosioekonomisen aseman luomiin hankaluuksiin, kuten itsenäistymisen ongelmiin, matalaan itsetuntoon ja kiusatuksi joutumiseen, on löydettävissä ratkaisuja varhaiskasvatuksen käytännöissä. Varhaiskasvatuksen myönteinen kasvuympäristö ehkäisee kiusaamista, kannustaa terveellisiin elämäntapoihin ja antaa positiivisia mielikuvia tulevasta sekä valmiuksia toimia akateemisesti. Ystävyyssuhteet, joita varhaiskasvatuksessa tuetaan, ovat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehitystä vahvistavia. Kasvattajat luovat päiväkotiympäristöön mielekkäitä puuhia, jotka tuottavat onnistumisen iloa. Tämä vahvistaa lapsen identiteettiä aikuisten lempeiden sanojen rinnalla, ja auttaa omien vahvuuksien löytämisessä. Päiväkodin puolelta vanhempien tukeminen näkyy perheen kotiympäristössä, joka vaikuttaa suoraan lapsen hyvinvointiin.

Toteuttamalla varhaiskasvatuksessa tällaista lähdekirjallisuuden pohjalta kuvailemaani pedagogiikkaa, luomme lapsille hyvää pohjaa myös tulevaa elämää varten. Tällä voi olla merkitystä myöhempiä riskejä, esim. mielenterveysongelmia, pitkäaikaistyöttömyyttä ja lasten tulevaisuuden kehnoa rahatilannetta ajatellen. Tekemämme työ ei siis ulotu ainoastaan varhaiskasvatusikään, vaan voi toimia kannattelevana voimana muutenkin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Toppari, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/