University of Oulu

Kirjoituksia uppoavasta puolueesta : Päivän Sanomien kirjoittelu Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattisen Liiton toiminnan hiipumisesta 1970–1972

Saved in:
Author: Holopainen, Jaakko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305191901
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Holopainen, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kinnunen, Tiina
Mäntylä, Matti
Reviewer: Kinnunen, Tiina
Salo, Matti
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma käsittelee lehtikirjoittelua Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattisen Liiton (TPSL) toiminnan hiipumisesta puolueen äänenkannattajalehdessä Päivän Sanomissa. Lehti toimii työn pääasiallisena lähteenä. Tutkimuskohteena ovat lehdessä julkaistut kirjoitukset, jotka käsittelevät puolueen vaalitappioita, puoluekokouksia, puolueen asemaa ja tulevaisuutta vuosien 1970–1972 välillä. Tutkielma tarkastelee kirjoittajien käyttämää retoriikkaa ja näkemyksiä puolueen tulevaisuudesta eduskuntapaikkojen menetyksen jälkeen vuoden 1970 vaaleista vuoden 1972 joulukuuhun, jolloin TPSL sopi yhdistymisestä Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen. Tutkielmassa analysoidaan. lehden pääkirjoituksia, pakinoita, uutisia, mielipidekirjoituksia, kommentteja ja kannanottoja. Tutkielmassa on hyödynnetty laadullista sisältöanalyysia sekä retoriikan analyysia, jotka soveltuvat poliittisen lehtikirjoittelun tutkimiseen.

Vaalitappiot vuosien 1970 ja 1972 eduskuntavaaleissa eivät lannistaneet lehteen kirjottaneiden uskoa TPSL:n voimaan tai tarpeellisuuteen. Vaalitappioiden arvioitiin toteutuneen pääasiassa muiden puolueiden ja niiden lehtien toteuttaman ajojahdin seurauksena. Syitä etsittiin myös hallitusvastuusta ja pienten puolueiden taloudellisista haasteista, mutta ei puolueen omasta peruslinjasta. Vaalitappioiden jälkeen järjestetyissä puoluekokouksissa keskusteltiin puolueen tulevaisuudesta ja keskusteluun nousi myös ajatus puolueen lakkauttamisesta ja yhdistämisestä SDP:hen. Tämä ajatus ei kuitenkaan Päivän Sanomien palstoilla saanut juurikaan kannatusta ja yhdistämistä esittäneitä syytettiin ajoittain jopa puoluepetturuudesta. Vuoden 1972 puoluekokouksessa puolue luopui nimeään myöten sosiaalidemokratiasta ja sen nimi muuttui muotoon Työväen ja Pieniviljelijäin Sosialistinen Liitto, jolloin lyhenne TPSL säilyi sellaisenaan.

Kunnallisvaalien tuotettua TPSL:n väelle uuden pettymyksen alkoi puoluejohto luoda keskusteluyhteyttä SDP:hen. Tältä pohjalta puolueet aloittivat myös viralliset neuvottelut, joista myös Päivän Sanomat uutisoi. SDP:n ja TPSL:n päästyä yhteisymmärrykseen TPSL:n sulauttamisesta SDP:hen alkoi lehdessä kiivas kirjoittelu asiasta. Lehti asettui virallisesti yhdistymissopimuksen taakse, mutta salli palstoillaan kärkkään kirjoittelun, jossa puoluejohtoa syytettiin jopa petollisuudesta puolueväkeä kohtaan. Vaalitappiot tekivät lehden toiminnan jatkamisen taloudellisesti epävarmaksi ja näin ollen sen virallinen linjakin muuttui. Lehden pääkirjoitukset pyrkivät puolustamaan yhdistymissopimusta, mutta vastassa oli ankaraa vastustusta muun muassa puolueaktiivien toimesta. Vastustajien kannanotot eivät kuitenkaan kyenneet estämään TPSL:n itsenäisen toiminnan lakkauttamista, vaikka vähemmistöön jääneet aktiivit jatkoivatkin myöhemmin Sosialistisessa Työväenpuolueessa (STP).

see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Holopainen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.