University of Oulu

Äänihäiriöt ja äänen käytöstä annettu koulutus äänen voimistamista vaativissa ammateissa

Saved in:
Author: Koivula, Taimi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305191911
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Koivula, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Tuohimaa, Krista
Description:

Tiivistelmä

Voimistettu ääni on tärkeä työkalu esimerkiksi poliisin ja jalkapallovalmentajien työtehtävissä. Pitkään jatkunut tai toistuva äänen voimistaminen aiheuttaa kuitenkin äänihäiriöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn. Äänenkäyttöön liittyvällä informoinnilla ja koulutuksella kyetään vaikuttamaan näihin ongelmiin. Ammattiäänenkäyttäjien äänihäiriöiden tutkimus on tärkeää, jotta ongelmat tunnistettaisiin ajoissa ja niiden aiheuttajiin pystyttäisiin puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tutkimustulosten perusteella myös ennaltaehkäisevän koulutuksen kehittäminen ja tarjonnan parantaminen on mahdollista. Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tarkastella, millaisia äänihäiriöitä ja seurauksia voimakas äänenkäyttö työtehtävissä aiheuttaa. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, ovatko työssään voimistettua ääntä käyttävät henkilöt saaneet äänenkäyttöön liittyvää koulutusta.

Tutkielma perustuu kahdeksaan vuosina 2001–2021 julkaistuun tieteelliseen tutkimusartikkeliin. Kaikki artikkelit käsittelivät ammatteja, joissa toistuvasta äänen voimistamisesta johtuen esiintyy äänihäiriöitä. Artikkeleista neljässä käsiteltiin lisäksi äänenkäytöstä annettua koulutusta.

Tulokset osoittivat, että ammattiäänenkäyttäjät kohtaavat usein työssään erimittaisia jaksoja, jolloin äänihäiriöt vaikuttavat heidän työhyvinvointiinsa. Äänihäiriöt muun muassa vaikeuttivat työtehtävissä pärjäämistä ja aiheuttivat työpoissaoloja. Koulutus ei lähtökohtaisesti kuulunut ammattiäänenkäyttäjien koulutusohjelmiin ja sen saatavuus muuta kautta oli myös hyvin vaihtelevaa.

Tämän tutkielman ja aiempien tutkimusten perusteella äänihäiriöt vaikuttavat laajasti eri ammattilaisten työhyvinvointiin. Myös ennaltaehkäisevän äänenkäytön koulutukselle koetaan tarvetta. Jatkotutkimuksia tarvitaan niin ammattiäänenkäyttäjäryhmien äänihäiriöiden vaikutuksista yksilö- ja yhteiskuntatasolla, kuin myös koulutusten sisällöistä ja niiden vaikuttavuudesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Taimi Koivula, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/