University of Oulu

„Land der tausend Seen“ : wie deutsche Reisebüros Finnland bewerben

Saved in:
Author: Loukusa, Aurora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, German Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305191916
Language: German
Published: Oulu : A. Loukusa, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Reimann, Sandra
Selkälä, Satu
Reviewer: Reimann, Sandra
Selkälä, Satu
Description:

Abstract

Diese Pro-Gradu-Arbeit untersucht, wie Finnland als Reise-Destination für die deutschen Touristen beworben wird und was die Gründe sind, warum die Deutschen nach Finnland reisen wollen. Das Forschungsmaterial dieser Arbeit besteht aus deutschsprachigen Webseiten von vier Reisebüros und -portalen: Fjordkind-Reisen, nordic holidays, Urlaubspiraten und TUI. Auch ein Interview mit einem der Unternehmen ist durchgeführt worden, um mehr Information über die Hintergründe der Website-Gestaltung und über die Kundschaft zu bekommen und so das Forschungsthema besser fassen zu können.

Diese Arbeit ist eine sprachwissenschaftliche Analyse mit dem Schwerpunkt Werbekommunikation, in der das Forschungsmaterial mit sprachwissenschaftlich-funktionalen Kriterien analysiert wird. Analysiert werden z. B. die Texte, Bilder und das Layout der Webseiten, prinzipiell der Inhalt, der aus Sicht der Werbekommunikation relevant ist. Auf den Webseiten benutzte Werbestrategien werden herausgearbeitet, und zwar z. B. über die Analyse der inhaltlichen Argumentationsstrategien, Themen- und Semanalysen. Untersucht werden auch die Bilder, die Text-Architektur und das Layout, um u.a. die Zielgruppe besser fassen zu können und herauszufinden, wie das Finnland-Bild formuliert wird. Die zentralen Forschungsfragen dieser Arbeit sind folgende: Mit welchem Wortschatz, Bildern und Angeboten wird Finnland präsentiert? Welche Erwartungen haben die Deutschen an ihre Finnland-Reise? Wie sieht das Finnland-Bild durch die Webseiten der Reisebüros aus?

Ein zentrales Ergebnis dieser Forschung ist, dass die Natur eine große Rolle in der Werbung für Finnland spielt: Wortschatz mit Naturbezug, z. B. Polarlichter, Mitternachtssonne und Rentiere, werden in der Kommunikation auf den Webseiten betont. Dieses Phänomen kommt wieder auf jeder erforschten Webseite und wechselt je nach Jahreszeit: Im Winter sind z. B. Schnee und Polarlichter im Zentrum, und im Sommer enthalten die Angebote z. B. das Marketing zur Mitternachtssonne. Basierend auf den Webseiten erwarten die Touristen in Finnland die Besonderheiten der Natur, und auch das Interview bringt hervor, dass in den Gedanken von Touristen Finnland ein ruhiges Land mit schöner Natur und Saunakultur ist. Nach der Analyse kann gesagt werden, dass das Finnland-Bild sehr Natur-zentriert ist, und deswegen ist die einzigartige Natur das Asset Finnlands im Tourismus.

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -työssä tutkitaan sitä, kuinka Suomea matkakohteena mainostetaan saksalaisille turisteille ja mitkä ovat ne syyt, joiden takia saksalaiset haluavat matkustaa Suomeen. Tutkimusmateriaali koostuu neljän matkatoimiston ja -portaalin (Fjordkind-Reisen, nordic holidays, Urlaubspiraten ja TUI) saksankielisistä nettisivuista. Tutkimusmateriaalin lisäksi työhön on sisällytetty myös yhden matkatoimiston haastattelu. Haastattelun kautta tavoitteena oli saada taustatietoa nettisivujen rakenteeseen sekä kohderyhmään liittyen, ja täten pystyä kartoittamaan tutkimusaihetta laajemmin.

Tämä tutkielma on kielitieteellinen analyysi, jonka painopiste on markkinointiviestinnässä. Tutkimusmateriaali analysoidaan kielitieteellis-funktionaalisiin tutkimuskriteereihin perustuen. Tutkielmassa analysoidaan tekstejä, kuvia ja nettisivujen ulkoasua eli pääosin sitä sisältöä, joka on markkinointiviestinnän kannalta oleellista. Nettisivuilla käytettyjen mainontastrategioiden tunnistamisessa hyödynnetään sisällöllisiä argumentointistrategioita sekä teema- ja seemianalyysia. Jotta sivujen kohderyhmä saataisiin määritettyä sekä selvitettyä Suomi-kuvan muotoutumista, tutkitaan myös kuvia, tekstiarkkitehtuuria ja tekstinasettelua. Työn keskeiset tutkimuskysymykset ovat seuraavat: Millaisella sanastolla sekä millaisilla kuvilla ja tarjouksilla Suomea esitellään? Millaisia odotuksia saksalaisilla on Suomen-matkastaan? Millaista Suomi-kuvaa matkatoimistojen nettisivut välittävät?

Tämän tutkimuksen keskeinen tulos on, että luonto on suuressa roolissa Suomea mainostettaessa: luontoon liittyvä sanasto, kuten revontulet, yötön yö sekä porot ovat esimerkkejä sanoista, joita nettisivujen viestinnässä painotetaan. Tämä ilmiö toistuu kaikilla tutkituilla nettisivuilla ja vaihtelee vuodenajan mukaan: talvella keskeiseen sanastoon kuuluvat lumi ja revontulet, kesällä taas tarjouksissa toistuu yöttömän yön markkinointi. Nettisivuihin perustuen voidaan sanoa, että turistit odottavat kokevansa Suomessa luonnon erityislaatuisuutta. Kuten haastattelu tuo esille, turistien ajatuksissa Suomi on rauhallinen maa, jossa on kaunista luontoa ja saunakulttuuria. Analyysin perusteella voidaan todeta, että Suomi-kuva on vahvasti luontoon keskittynyt, ja siksi Suomen ainutlaatuista luontoa voidaankin pitää maan matkailun merkittävänä etuna.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aurora Loukusa, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/