University of Oulu

The study of the dwarf nova ASASSN-19de from superoutburst to quiescence

Saved in:
Author: Ruokanen, Aki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 16.4 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305191919
Language: English
Published: Oulu : A. Ruokanen, 2023
Publish Date: 2023-05-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Neustroev, Vitaly
Reviewer: Salo, Heikki
Neustroev, Vitaly
Description:

Abstract

In this thesis the focus is on the study of the cataclysmic variable TCP J06373299 - 0935420 (ASASSN-19de), which was discovered in 2019. Purpose of this thesis is to find orbital and system parameters of the system and to find the secondary’s stellar type.

The study in this thesis has been done with photometric and spectroscopic data obtained with various telescopes with different instruments. Photometric data are analyzed by time series analysis and spectral energy distribution. Spectroscopic data are analyzed by Doppler tomography, radial velocity analysis and by the study of absorption lines of the secondary.

The study found the following orbital and system parameters: Psh = 0.0664(4) d, Porb = 0.06611(4) d, K1 = 25.4 ± 6.2 km s−1, K2 = 176.9 ± 1.7 km s−1, MWD = 0.72 ± 0.09 M, M2 = 0.1 ± 0.01 M. The spectral type of the donor is found to be M8 – L0. Due to relatively high mass of the donor, above the hydrogen burning limit of 0.07 M, and its relatively high luminosity, we conclude that the ASASSN-19de is the pre-period-minimum cataclysmic variable.

Tutkimus kääpiönovan ASASSN-19de superpurkauksesta hiljaisuuteen

Tiivistelmä

Tämän opinnäytetyö painottuu kataklysmisen muuttujan TCP J06373299 - 0935420 (ASASSN-19de) tutkimukseen, joka löydettiin vuonna 2019. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kohteen rata- ja järjestelmäparametrit sekä määrätä sekundaari tähden tähtityyppi.

Tämän opinnäytetyön tutkimus on tehty hyödyntäen fotometrista- ja spektroskooppista dataa, jotka on kerätty käyttäen erilaisia kaukoputkia, ja jotka käyttävät erilaista teknillistä välineistöä. Fotometrinen data on analysoitu käyttäen aikasarja-analyysiä ja spektrienergian jakautumista. Spektroskooppinen data on analysoitu käyttäen hyväksi Doppler-tomografiaa, radiaalinopeuden analyysin malleja ja tutkimalla sekundääri tähden absorptioviivoja.

Tutkimuksessa selvisi seuraavat rata- ja järjestelmäparametrit: Psh = 0,0664(4) d, Porb = 0,06611(4) d, K1 = 25,4 ± 6,2 km s−1, K2 = 176,9 ± 1,7 km s-1, MWD = 0,72 ± 0,09 M, M2 = 0,1 ± 0,01 M. Sekundääri tähden spektrityypiksi määritettiin luokkaväli M8 – L0. Sekundaari tähden suhteellisen suuren massan vuoksi, joka on yli vedyn palamisrajan 0,07 M, sekä sen suhteellisen korkea kirkkauden vuoksi, päättelemme, että ASASSN-19de on ennen periodiminimiä oleva kataklysminen muuttuja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aki Ruokanen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/