University of Oulu

Opettajan vaikutus maahanmuuttajaoppilaan integroitumiseen luokkayhteisössä

Saved in:
Author: Kaukola, Elina1; Wehkamp, Hilda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305201925
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kaukola; H. Wehkamp, 2023
Publish Date: 2023-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Tenhu, Tapio
Ervasti, Marja
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmamme tavoitteena on selvittää, miten opettaja voi asemassaan vaikuttaa maahanmuuttajaoppilaan integroitumiseen luokkayhteisössä. Haluamme myös selvittää, millaista koulutusta sekä muuta tukea opettajalle tarjotaan kulttuurisen moninaisuuden kohtaamista varten. Tutkimuskysymyksiä meillä on kaksi: 1. Miten opettaja voi asemassaan vaikuttaa maahanmuuttajaoppilaan luokkayhteisöön integroitumisessa? 2. Miten opettajaa on mahdollista valmistaa maahanmuuttajaoppilaan kohtaamiseen? Tutkimusmenetelmäksemme on valikoitunut kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa tutkitaan ja arvioidaan valmista teoriaa ja tutkimuksia. Lisäksi kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa pyritään rakentamaan kokonaisuutta. Aineistoa olemme keränneet eri tietokannoista ja löytämiemme lähteiden lähdeluetteloista sekä muutamilta verkkosivustoilta.

Opettaja voi asemassaan vaikuttaa negatiivisesti tai positiivisesti maahanmuuttajaoppilaan integroitumiseen luokkayhteisössä. Opettajan omat käsitykset ja kokemukset maahanmuuttajista ohjailevat opettajan toimintaa sekä tietoisesti että tiedostamatta. On tärkeää, että opettaja pystyy tarkastelemaan omia asenteitaan sekä käyttäytymistä, sillä niillä hän voi vaikuttaa koko luokan ilmapiiriin ja oppilaiden välisiin suhteisiin. Jos opettaja kohtelee oppilaitaan oikeudenmukaisesti, suojaa se maahanmuuttajaoppilaita koulu-uupumukselta ja syrjäytymiseltä. Opettajan usko oppilaansa koulumenestykseen lisää maahanmuuttajaoppilaan sopeutumista kouluun. On myös oleellista, että opetusta suunnitellessa opettaja ottaa huomioon oppilaiden erilaiset lähtökohdat ja arvot.

Opettajankoulutuslaitoksissa kulttuurista moninaisuutta käsitellään hyvin vähän. Kulttuurisen moninaisuuden kohtaamiseen ei ole saatavilla ohjeistuksia, sillä jokaiset ihmisten vuorovaikutustilanteet ovat ainutlaatuisia eikä niitä voi etukäteen harjoitella. Opettaja voi kuitenkin itsereflektiolla avartaa omia asenteitaan niin, että hän voi suhtautua kulttuuriseen moninaisuuteen avoimemmin. Kunnilla sekä kouluilla on kattavat tukiverkostot opettajille, lisäksi niillä on tarjolla täydennyskoulutuksia aiheesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Kaukola; Hilda Wehkamp, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.