University of Oulu

Mikä matematiikassa ahdistaa? Matematiikka-ahdistuksen syitä ja seurauksia

Saved in:
Author: Kraft, Salla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305211928
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kraft, 2023
Publish Date: 2023-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Description:

Tiivistelmä

Matematiikka-ahdistuksella tarkoitetaan kielteistä tunnereaktiota matematiikkaa ja sitä vaativia tilanteita kohtaan, joka vaikeuttaa koulunkäynnin lisäksi jokapäiväistä arkielämää. Matematiikka-ahdistusta ilmenee kaikenikäisillä ihmisillä, eniten yläkoulun ja lukion aikana, jolloin myös matemaattinen minäkäsitys sekä matematiikka-asenteet heikkenevät. Matematiikka-ahdistukselle on useita eri syitä, kuten esimerkiksi negatiiviset kokemukset, epäonnistumiset, kielteinen asenne, itsensä vertailu muihin, muiden ihmisten reaktiot sekä etenkin näyttötilanteista aiheutuva aikapaine. Matematiikka-ahdistus heikentää oppimistuloksia, aiheuttaa matematiikan välttelyä, muuttaa minäkäsitystä ja asenteita kielteisemmäksi sekä aiheuttaa erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä reaktioita kuten sydämen tykytystä, pahoinvointia, hermostuneisuutta ja jopa lamaantumista erilaisissa tilanteissa.

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on luoda selkeä, ajankohtainen kokonaisuus matematiikka-ahdistuksesta, sen taustalla olevista tekijöistä ja siitä, miten se vaikuttaa matematiikan oppimiseen. Samalla pyritään pohtimaan, miten eri keinoin matematiikka-ahdistusta voisi estää. Näihin tavoitteisiin pyritään tutkimuksen kahden tutkimuskysymyksen avulla, jotka ovat seuraavanlaiset: 1) Mitkä tekijät aiheuttavat matematiikka-ahdistusta? ja 2) Mitä matematiikkaahdistuksesta seuraa?

Tutkimus on toteutettu kuvailevana, narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, jossa erilaisia aineistoja ja tutkimuksia lukemalla ja tutkimalla on pyritty etsimään mahdollisimman ajankohtaista tietoa matematiikka-ahdistuksesta, sen syistä ja seurauksista eli vastaamaan tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksessa on käytetty vertaisarvioituja ja mahdollisimman tuoreita, kansainvälisiä tutkimuslähteitä ajankohtaisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Salla Kraft, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/