University of Oulu

Oppimateriaalit : mitä ne ovat tänään?

Saved in:
Author: Hippi, Eero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305221942
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Hippi, 2023
Publish Date: 2023-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Erilaisten oppimateriaalien määrä on viime aikoina lisääntynyt kiihtyvää vauhtia. Materiaalia on saatavilla verkossa niin ilmaiseksi kuin myös maksun takaa. Nämä materiaalit ovat usein sähköisiä ja opettajat ovat niitä joutuneet koko ajan digitalisoituvassa yhteiskunnassa omaksumaan osaksi opetustaan. Osalta tämä on käynyt helpommin kuin toisilta. Osaltaan tähän koulujen digitalisoitumiseen on ohjannut myös uusimmat Opetushallituksen vuonna 2014 laatimat Perusopetuksen Opetussuunnitelman perusteet, joka nostaa esiin esimerkiksi teknologia- ja viestintätaitojen opettamisen. Suomalaiset koulut on myös hyvin varusteltuja verrattuna eurooppalaiseen keskiarvoon, joten on vain järkevää myös käyttää näitä laitteita hyödyksi opetuksessa.

Tässä tutkielmassa perehdytään joihinkin nykyaikaisiin oppimateriaaleihin ja muodostetaan niiden pohjalta uudenaikaista määritelmää oppimateriaalille. Samalla tutustutaan näiden materiaalien sisältämiin opettajan tukimateriaaleihin ja työkaluihin. Oppimateriaalit on jaettu Eurooppalaisen Celebrate -hankkeen käyttämän oppimisaihiojaottelun mukaan kahdeksaan kohtaan. Jokaisesta lokerosta on nostettu esiin 1–3 oppimateriaalia, joiden toimintaa ja käyttöä opetuksessa on avattu tutkimuskirjallisuuden kautta.

Johtopäätöksissä nostan esiin, miten vaikeaa oppimateriaalin määrittely on yksiselitteisesti. Tiivistän kuitenkin oppimateriaalin käsitteen seuraavaan virkkeeseen. Oppimateriaali on sellaista opetuksessa käytettyä materiaalia, sähköistä tai fyysistä, jonka avulla opettaja pystyy opettamaan käsittelyssä olevan aiheen oppijoille pedagogista ammattitaitoaan hyödyntämällä, ja usein nämä materiaalit ovat interaktiivisia tai vuorovaikutuksellisia sekä pelillistettyjä. Lisäksi kokoan yhteen kaikki käsitellyt oppimateriaalit ja niissä olevat opettajan materiaalit sekä pohdin niiden vaihtelevaa laatua ja saatavuutta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eero Hippi, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.