University of Oulu

Kerrostalo Ikaalisiin

Saved in:
Author: Kuosmanen, Netta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 30.9 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305221949
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Kuosmanen, 2023
Publish Date: 2023-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Aarnio, Petri
Description:

Tiivistelmä

Kestävän ja toimivan asuinympäristön ja -kerrostalon suunnittelu Ikaalisen Vanhaan Kauppalaan.

Kandidaatintyö on yhteisprojekti, joka yhdistää yhdyskuntasuunnittelun asemakaavakurssin, nykyarkkitehtuurin asunto- ja kerrostalosuunnittelu kurssin. Kandidaatintyöni keskittyy kerrostalosuunnittelun ja rakennusopin osa-alueisiin.

Asemakaavasuunnittelun kurssi sijoittui Ikaalisten Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren alueille. Asemakaavamuutoksen laatimisen tavoitteena oli Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren asumisen, matkailun ja pien/uusyrittämisen edellytysten vahvistaminen. Tavoitteena on ollut rakentaa alueista eläviä ja vetovoimaisia, jotka tuovat alueiden ominaispiirteet ja historian vahvemmin esiin.

Kauppalan kasvettua 1960-luvulla suosittiin väljää rakentamista. Kasvun seurauksena kauppalan perinteinen luonne unohdettiin, kerrostalot rakennettiin irti katulinjasta ja katutila tuhoutui. Suunnitelmassani olen halunnut palauttaa sitä perinteistä Kauppalan henkeä, joka kasvun seurauksena unohdettiin. Suunnitelmassani olen tuonut rakennukset takaisin lähemmäksi katulinjaa, joka tekee katutiloista tiiviitä ja kotoisia. Suunnittelualue on maisemakuvaltaan vesistöistä, pelto- ja kasvillisuusalueista koostuvaa. Maasto alueella on korkeusuhteiltaan vaihtelevaa ja loivasti kumpuilevaa. Olen ottanut suunnitteluun mukaan alueen omaleimaset piirteet ja pyrkinyt korostamaan niitä.

Tavoitteenani on ollut suunnitella valittuun kortteliin yksi hissillinen asuinkerrostalo kunnioittaen alueen identiteettiä. Lopputulokseltaan asuinkerrostalo on ympäristön huomioiva, asuinviihtyvyydeltään onnistunut, teknisesti toteutuskelpoinen, rakentamismääräysten mukainen ja arkkitehtonisiltaan ratkaisuiltaan osana laadukasta ja elämyksellistä korttelia ja Vanhaa Kauppalaa. Tehdyt ratkaisut tukevat omaleimaista, veistosmaista ja yhteneväistä puukerrostalokorttelin kokonaisuutta kauppalan keskustan ja palveluiden äärellä. Rakennusmassan korkeus vaihtelee maastonkorkeuden vaihdellessa voimistaen alueen omaleimaisuutta.

Maantasokerroksessa uudisrakennuksen asuinhuoneen lattiapinta on viereisen kadunreunan korkeusaseman yläpuolella siten, että asuinhuoneen viihtyisyys säilyy, mutta katutilaan ei muodostu suljettua seinäpintaa. Tämä on saatu aikaan mukailemalla olemassa olevan maastonkorkojen vaihtelua.

Asuinkerrostalon yhteyteen olen suunnitellut asumisen luonne huomioon ottaen riittävästi yhtenäisesti suunniteltuja leikki- ja oleskelualueita. Yhteiskäyttöisen leikki- ja oleskelualueen piha sekä pihakansi sisältää istutuksia, jotka tekevät asuinympäristöstä viihtyisän. Hulevedet on otettu osaksi toiminallista leikkipihaa, lasten leikkialtaaksi. Piha-alue mahdollistaa asukkaiden kohtaamisia luoden sosiaalisia tapahtumia. Autopaikat on sijoitettu niin etteivät ne häiritse asutuksen arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista ilmettä. Autopaikat on sijoitettu pihakannen alle, joka sulautuu maanpinnan vaihdellessa osaksi pihantoimintoja.

Asunnot ovat suunniteltu tarjoamaan monipuolista ja tiloiltaan laadukasta asumista useille ikäryhmille ja käyttötarpeille. Asunnot ovat valoisia ja tilat ovat suunniteltu niin, että näkymät ulos luovat asunnoista avaramman tuntuisia, esimerkiksi asunnon sisääntulosta avautuu näkymä suoraan ulos. Asuinhuoneistoissa hyödynnetään vaikuttavia näkymiä, kuten Kauppalan omaleimaisia järvimaisemia ja viihtyisää sisäpihaa.

Asuinkerrostaloni on puurakenteinen. Mielestäni puuarkkitehtuuri keskustelee paremmin Vanhan kauppalan kanssa, jossa on jäljellä puutalorakennuskantaa. Asuinkerrostalossani seinissä kantavana rakenteena on CLT eli ristiinliimattupuu. Väli- ja yläpohja rakenne on palkkivahvisteinen CLT-laatta.

Suurin tutkinnan alue työssäni oli julkisivujen elävöittäminen ja sisäänkäyntialueiden korostaminen. Parvekkeissa olevat puurimoitukset toimivat liukukiskotekniikalla herättäen rakennuksen julkisivut eloon. Rimojen vaihdellessa paikkaansa myös julkisivuun tulee liikettä ja elämää.

Sisäänkäyntialueet olen korostanut julkisivuista helpoin rakenneratkaisuin. Rytmikäs panelointi ja kalteva katto kutsuu talon asukkaitaan sisään. Suunnittelin detaljit porrashuoneen ikkunasta, lasitetusta parvekkeesta ja kattoterassista kaide-, lasitus-, seinä-, katto- ja välipohjaliittymineen.

Kokonaisuudessaan pyrin tutkimaan perusteellisesti puurakenteisen kerrostalon rakennusteknistä toimintaa soveltaen sen moderniin ja Vanhan Kauppalan suhdetta vaalivaan arkkitehtuuriin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Netta Kuosmanen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/