University of Oulu

Kohti kestävämpää kulutusta : kartoitus matkapuhelimien korjauspalveluista Oulussa

Saved in:
Author: Mäkelä, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305231953
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Mäkelä, 2023
Publish Date: 2023-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylä-Mella, Jenni
Description:

Tiivistelmä

Kiertotalouteen siirtyminen on rajallisten luonnonvarojen, kasvavien jätevirtojen ja ilmaston lämpenemisen takia välttämätöntä. Yksi tärkeimmistä tavoista vähentää resurssien tarvetta ja jätteen määrää on tuotteiden elinkaarien pidentäminen. Tässä kandidaatintyössä perehdytään siihen, miten elektroniikkalaitteiden elinkaaria voidaan pidentää ja miksi se on tärkeää.

Euroopan unioni ohjaa kiertotalouteen siirtymistä Euroopassa ja Suomessa, mutta sillä on merkittävä vaikutus myös globaalisti. Tästä syystä työssä tarkastellaan elinkaaren pidentämistä EU:n lainsäädännön näkökulmasta. Työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja kartoituksesta. Kartoituksessa tavoitteena oli löytää Oulussa toimivat puhelimia korjaavat yritykset. Myös käytettyjen puhelimien osto- ja myyntitoimintaa tarkasteltiin. Kartoitus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensin etsittiin puhelinkorjausliikkeet internethakuja tekemällä. Tämän jälkeen tunnistetuille liikkeille soitettiin henkilökohtaisesti ja tarkastettiin, että verkossa olevat tiedot ovat oikein ja yritys toimii aktiivisesti.

EU:ssa on tehty paljon strategisia ja käytännön toimia ympäristön ja kiertotalouden eteen. Kirjallisuuskatsaus kuitenkin osoitti, että erityisesti laitteiden korjattavuuden varmistavat toimenpiteet ovat liian vähäiset. Elektroniikkalaitteiden elinkaaren pidentämiseksi ne tulisi suunnitella helpommin korjattaviksi ja laitteiden korjausta kannustavia toimia tulisi tehdä lisää. Kartoituksen perusteella Oulussa on hyvät mahdollisuudet korjauttaa puhelin, mutta palvelua rajoittavia tekijöitä ilmeni. Laitteiden korjaaminen on melko kallista verrattuna uusien puhelimien hintoihin ja käytettyjen puhelimien kauppa tapahtuu pääosin Apple iPhone-puhelimilla.

Towards sustainable consumption : mapping of mobile phone repair services in Oulu

Abstract

Because of limited natural resources, growing waste amounts and accelerating climate change, transition to circular economy is necessary. One of the most important ways to use resources more efficiently and prevent waste generation, is to extend the life cycles of products. This bachelor’s thesis examines how the life cycles of electric devices can be extended and why it is important.

The European Union leads the global transition to a more circular economy. That is why this thesis focuses on the legislation of the EU. This thesis consists of a scientific literature review and an empirical case study. The aim of the mapping study was to find mobile phone repair services available in Oulu, Finland. In addition, the purchase and sale of used phones was examined. The mapping study was carried out in two phases: in the first phase, internet searches were conducted and repair companies in Oulu were listed. Next, each company was personally contacted and verified that the information from internet searches was correct and that the company actively operates in the repair business.

The EU is a pioneer of the circular economy and environmental protection through strategic and practical actions. However, the literature review shows that there is still lot of room for improvement, especially in the repairability of devices. Electronic devices should also be designed for repair to extend their useful life. In addition, more incentive measures should be taken to encourage consumers to repair their devices. Based on the results of the mapping study there is many repair services available in Oulu. However, the prices for repairs are relatively expensive, and there is a market for used mobile phones only for Apple’s iPhones.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Mäkelä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/