University of Oulu

Toiminnallinen opetus oppimisen tukena alakoulussa

Saved in:
Author: Sorvisto, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305231955
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Sorvisto, 2023
Publish Date: 2023-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmani aihe on toiminnallisella opetusmenetelmällä alakouluikäisen oppilaan oppimisen tukeminen. Tavoitteena on osoittaa toiminnallisen opetusmenetelmän auttavan oppimisprosessissa erilaisia oppijoita. Tutkielma on toteutettu valmiiden tutkimuksien pohjalta kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin. Aihe valikoitui henkilökohtaisien kokemuksien sekä ajankohtaisuuden vuoksi. Muuttuvan koulumaailman myötä myös oppituntien rakenteen ja opetusmenetelmien pitää kehittyä oppilaiden mukana heidän tarpeitansa tukien.

Tutkimuskysymystä kohden edetään määrittelemällä ensin oppimisen ja siihen vaadittavan prosessin sekä jokaisen oppijan ominaisuuksista juurtavan oppimistyylin. Näiden pohjatietojen jälkeen tarkastellaan toiminnallista oppimista ja opetusta, sen näkymistä koulussa ja opetussuunnitelmassa sekä opettajalta vaadittavaa taustatyötä. Ennen johtopäätöksiä käsittelen vielä toiminnallisen opetuksen vaikutuksia oppilaaseen motorisen kehityksen sekä positiivisien oppimiskokemuksien ja motivaation kannalta, joilla on suuri merkitys oppimiseen.

Toiminnallinen opetus on monipuolista ja erilaisia oppilastyyppejä tukevaa aktivoivaa opetusta, jossa ryhmätyöskentelyllä, vertaistuella ja yhteistyöllä on tärkeä rooli. Toiminnallista opetusta voi toteuttaa esimerkiksi fyysisesti aktiivisuutta käyttäen, ryhmätyöskentelyillä tai erilaisilla projekteilla. Tällä opetusmenetelmällä on helppo ottaa huomioon jokainen kolme oppimistyyliluokkaa; auditiivinen, visuaalinen ja kinesteettinen. Tutkitusti toiminnallinen opetus ja oppilaan aktivointi muun muassa parantaa oppilaiden oppimismenestystä, lisää vahingossa oppimista pelien ja ilon kautta, tuottaa positiivisia oppimiskokemuksia ja edesauttaa motorista kehitystä.

Jotta toiminnallinen opetus on oppijan näkökulmasta hyödyllistä, on opettajalla suuri merkitys. Hänen täytyy tuntea luokkansa ja jokainen oppija hyvin pystyäkseen valita oikeat toiminnalliset opetusmenetelmät. Lisäksi tunnin suunnittelu, valmistelut ja organisointi vaatii taitoa ja hallintaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Sorvisto, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.