University of Oulu

Jalometallien erottaminen geologisten näytteiden analytiikassa

Saved in:
Author: Juusola, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305231967
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Juusola, 2023
Publish Date: 2023-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Niemelä, Matti
Suvela, Ronja
Description:

Tiivistelmä

Jalometalleja, kuten kultaa, hopeaa, platinaa ja palladiumia, käytetään moniin eri tarkoituksiin yhteiskunnan eri osa-alueilla. Jalometalleja käytetään paljon koruissa, elektroniikassa ja esimerkiksi autojen katalysaattoreissa. Jalometallit ovat inerttejä metalleja, joten niiden erottamiseen tarvitaan tietynlaisia erotusmenetelmiä, jotta ne saadaan talteen. Tutkielman aiheena on geologisten näytteiden näytteenkäsittely sekä jalometallien erotusmenetelmät.

Tutkielmassa käydään läpi geologisen näytteen matka näytteenotosta alkuaineiden mittaamiseen saakka. Tutkielmassa keskitytään näytteiden mekaaniseen esikäsittelyyn ennen laboratoriota, kemialliseen näytteenkäsittelyyn laboratoriossa, jalometallien erotusmenetelmiin sekä ICP-MS-mittausmenetelmään. Näytteenkäsittelymenetelmistä käydään tarkemmin läpi lyijy- sekä nikkelisulfidi-fire assay -menetelmät, sulatteet, happouutto ja klooraus. Erotusmenetelmissä paneudutaan tarkemmin uuttoon, ioninvaihtoon ja saostamiseen.

Jalometallien erottaminen geologisista näytteistä on vaikeaa, koska niiden pitoisuudet ovat alhaisia ja ne ovat usein jakautuneet epätasaisesti näytemateriaaliin. Tutkielmassa läpikäydyistä näytteenkäsittelymenetelmistä parhaiten jalometalleille sopii fire assay -menetelmät, koska niissä käytetyt reagenssit voidaan valikoida alkuaineiden mukaan ja menetelmään saadaan suurempi näytekoko kuin muihin näytteenkäsittelymenetelmiin. Jalometallien erottamisessa suurimpana ongelmana oli menetelmien turvallisuus, esikäsittelymenetelmien hitaus sekä käytettävien reagenssien hinta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Juusola, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/