University of Oulu

Selkäreppusalauksista p-adisissa approksimaatiohiloissa

Saved in:
Author: Makkonen, Lotta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305231970
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Makkonen, 2023
Publish Date: 2023-05-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Leinonen, Marko
Reviewer: Leinonen, Marko
Pyörälä, Aleksi
Description:

Tiivistelmä

Tällä hetkellä käytössä olevat salausmenetelmät perustuvat pääosin vaikeisiin matemaattisiin ongelmiin, kuten kokonaisluvun tekijöihinjakoon ja diskreetin logaritmin ongelmaan. Kvanttitietokoneiden kehittyessä nämä salausmenetelmät saadaan kuitenkin helposti murrettua, joten uusien salausten kehittäminen on tärkeää. Erityisesti hiloihin perustuvia salausmenetelmiä pidetään lupaavina kvanttiturvallisuuden kannalta.

Selkäreppuongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa on annettuna jono positiivisia kokonaislukuja ja jokin kokonaisluku S. Lukua S voidaan ajatella selkärepun tilavuutena ja jonon alkioita eri esineiden tilavuuksina. Tarkoituksena on valita jonosta sopivat esineet, joilla annettu selkäreppu saadaan tasan täyteen. Selkäreppuongelma on helppo ratkaista, jos annettuja esineitä on vähän, mutta se vaikeutuu huomattavasti, kun esineiden määrää kasvatetaan. Selkäreppuongelmaan perustuvia julkisen avaimen salausmenetelmiä kutsutaan selkäreppusalauksiksi. Merkle ja Hellman kehittivät ensimmäisen selkäreppusalauksen vuonna 1978. Sen toiminta perustui havaintoon, että selkäreppuongelma ratkeaa helposti, jos annettu jono on superkasvava. Pian kuitenkin huomattiin, että tämä salausmenetelmä on helppo murtaa esimerkiksi Shamirin hyökkäyksellä.

Merklen ja Hellmanin selkäreppusalausta voidaan kehittää p-adisia lukuja ja niiden approksimaatiohiloja käyttämällä. Näin rakennetut salausmenetelmät eroavat Merklen ja Hellmanin selkäreppusalauksesta siinä, että niissä salaisena avaimena käytettävä jono ei ole superkasvava, vaan vähenevä jono p-adisia lukuja. Salaovena näissä salauksissa käytetään p-adisella itseisarvolla toteutuvaa vahvaa kolmioepäyhtälöä. Tämän eroavaisuuden vuoksi p-adiset selkäreppusalaukset kestävät edellä mainitun Shamirin hyökkäyksen. Näille salauksille voidaan kuitenkin muodostaa muita hyökkäyksiä esimerkiksi LLL-algoritmia hyödyntämällä. LLL-hyökkäyksessä lasketaan hilalle redusoidut kantavektorit ja yritetään löytää niiden joukosta selkokielinen viesti. Yksinkertaisimmassa p-adisessa selkäreppusalauksessa LLL-hyökkäyksen rakentamiseen riittää salatun viestin paljastuminen hyökkääjälle.

Salauksen turvallisuutta voidaan kasvattaa lisäämällä viestin lähettäjälle yksi salainen avain enemmän. Tässä versiossa salattuun viestiin summataan yksi komponentti lisää, mikä vaikeuttaa LLL-hyökkäyksiä. Tällöin hyökkäyksen muodostamiseen ei riitä pelkkä salatun viestin paljastuminen, vaan lisäksi vaaditaan tietoa viestin lähettäjän salaisesta avaimesta tai selkokielisestä viestistä. Lisätyn avaimen avulla vastaanottaja pystyy myös varmistamaan viestin lähettäjän, mikä on merkittävä etu edelliseen selkäreppusalaukseen verrattuna. Salausten turvallisuutta voidaan lisätä kasvattamalla hilan dimensiota, koska tällöin LLL-hyökkäykset vaikeutuvat. Turvallisuuden rajana voidaan pitää hilan dimensiota 60.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lotta Makkonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/