University of Oulu

Gullichsen Kairamo Vormala Arkkitehdit Ky:n suunnittelema Paikkatietokeskus toimitalon tarina ja käyttötarkoituksen muutoksen konseptisuunnitelma

Saved in:
Author: Seppälä, Toini1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 39.7 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305231973
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Seppälä, 2023
Publish Date: 2023-05-24
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu
Reviewer: Aarnio, Petri
Description:

Tiivistelmä

Diplomityön aiheena on tarkastella Senaatti-kiinteistöjen omistamaa Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (Finnish Geospatial Research Institute FGI) vuonna 1995 valmistunutta toimitaloa, Paikkatietokeskusta (ent. Geodeettinen laitos) ja pohtia rakennukselle uutta käyttötarkoitusta. Rakennuksen suunnittelivat Gullichsen Kairamo Vormala (GKV) Arkkitehdit ky, pääsuunnittelijoina Timo Vormala sekä Maaret Pesonen, ja sisustussuunnittelusta vastasi Aulikki Jylhä. Rakennus edustaa vahvasti suunnittelijoidensa arkkitehtonista tyyliä. Paikkatietokeskus jäi tyhjilleen vuoden 2022 alkupuolella, eikä sillä nykyisin ole käyttöä. Se sijaitsee Kirkkonummen Masalassa alueella, jolle kohdistuvassa kaavaehdotuksessa rakennusta suunnitellaan purettavaksi ja sen tilalle kaavaillaan asuinrakennuksia.

Diplomityö rakentuu Paikkatietokeskuksen rakennushistorian taustoittamisesta, uuden käyttötarkoituksen ideoinnista sekä modernin rakennuksen elinkaaren pohtimisesta. Työn alkupuolella tarkastellaan Paikkatietokeskuksen taustaa ja historiaa sekä GKV Arkkitehdit ky:n arkkitehtuuria ja sen ominaispiirteitä. Työn keskivaiheilla keskitytään Paikkatietokeskuksen arkkitehtuuriin ja työn loppupuolella tarkastellaan hypoteettisesta näkökulmasta rakennukselle uutta käyttötarkoitusta sen säilyessä osana uutta asuinaluetta. Millaiseen käyttöön rakennus soveltuisi, kun alkuperäinen käyttötarkoitus on hyvin erityinen? Työssä pohditaan konseptimaisesti erilaisia käyttötarkoituksia, mutta tarkastellaan tarkemmin Paikkatietokeskuksen toimimista osittain päiväkotina. Lopuksi Paikkatietokeskuksen arkkitehtuurin ja purku-uhan kautta pohditaan modernin rakennuksen elinkaarta sekä korjaamiseen liittyviä haasteita.

Tavoitteena diplomityössä on ollut esitellä rakennus ja sen arkkitehtuuri sekä määrittää rakennuksen arvot. Lisäksi konseptisuunnitelman avulla tavoitteena on ollut osoittaa, että korjaustarpeista ja -haasteista huolimatta rakennuksella olisi edellytykset tarjota tilat toisenlaiselle käyttötarkoitukselle purkamisen sijaan. Rakennus ei täytä aikaan perustuvia suojelukriteerejä, mutta on arkkitehtonisen tyylinsä sekä hiilijalanjäljen näkökulmasta erityisen nuori purettavaksi.

Finnish Geospatial Research Institute building by Gullichsen Kairamo Vormala Arkkitehdit Ky The story of the office building and a consept level plan transforming the original function

Abstract

This master’s thesis researches the Finnish Geospatial Research Institute (FGI) building (former Geological Institute building) and suggests a new function for the building on a concept level. The FGI research and office building of the National Land survey of Finland is owned by Senat properties and was built in 1995. The building was designed by Gullichsen Kairamo Vormala (GKV) Arkkitehdit ky, with Timo Vormala and Maaret Pesonen as principal architects. Aulikki Jylhä was responsible for interior design. The architecture of the building strongly represents the designers’ architectural style. At the beginning of the year 2022, the Geospatial research building emptied of employees and it hasn’t been used since. The location of the building is in Masala, Kirkkonummi, and a new town plan is in process for the location. Land-use planning proposes housing to replace the FGI building.

The master’s thesis consists of research of the background of the Geospatial research building, ideas for a new function of use, and reflection on the life cycle of the modern building. The first part focuses on studying the background and the history of the FGI building in addition to studying the architecture and characteristics of the GKV Arkkitehdit ky firm. The focus in the middle part is to study the architecture of the FGI building. The thesis later focuses on a hypothetical point of view for the new function for the building as a part of the new housing area. What kind of use could be applied to the building when the former use has been so unique? Various ways to change the function of the building are considered in the thesis on a concept level, but the focal point proposes the building partially function as a day-care centre. The end of the thesis is about the life cycle of a modern building and about the challenges of renovating modern architecture.

The target for the thesis has been to present the building, its architecture and define its values. In addition, the concept plan is made to show that even if there are many needs and challenges renovating the building, it has potential to offer space for new functions and the building could have a different future to being demolished. The building doesn’t meet the age related criteria of protection but from an architectural and environmental point of view it is remarkably young to be demolished.

see all

Subjects:
Copyright information: © Toini Seppälä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/