University of Oulu

Korkeakouluopiskelijoiden selviytymisen tukeminen resilienssin vahvistamisen keinoin

Saved in:
Author: Kuula, Anniira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305231974
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kuula, 2023
Publish Date: 2023-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Silvola, Anni
Suorsa, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka korkeakouluopiskelijoiden selviytymistä voidaan tukea resilienssin vahvistamisen keinoin. Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista on noussut huoli nopeiden koulu- ja työelämän muutosten ja kasvavien vaatimusten seurauksena sekä erityisesti viimeaikaisten maailman muutosten kuten pandemian ja sodan takia. Korkeakouluopiskelijoiden on todettu olevan kuormittuneempia muuhun väestöön verrattuna, joten resilienssin vahvistamisen tutkiminen juuri tällä ryhmällä on perusteltua.

Tutkielma on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jonka avulla tarkastellaan aiempaa tutkimusta korkeakouluopiskelijoiden resilienssin vahvistamisesta. Tutkimusaineisto koostuu vertaisarvioiduista julkaisuista, joista 17 oli kansainvälisiä ja yksi kotimainen. Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisesti siitä esiin nousseiden teemojen mukaan.

Tulokset osoittavat, että korkeakouluopiskelijoiden resilienssiä pystytään vahvistamaan monin eri tavoin. Esiin nousseet teemat tukivat resilienssin vahvistamista toiminnan kautta sekä tietojen ja taitojen opettamisen ja harjoittelun kautta. Lisäksi merkityksellisiä resilienssin vahvistamisen kannalta olivat perheeltä, ystäviltä ja koulun henkilökunnalta saatu sosiaalinen tuki sekä yliopiston tukipalvelut ja järjestelmät. Tulokset osoittivat myös sukupuolten välillä olevan eroja tekijöissä, jotka ovat resilienssin rakentumisen kannalta tärkeitä. Tutkimusten tuloksista ei voida kuitenkaan päätellä, ovatko tutkimusten resilienssiä kohentavat vaikutukset pysyviä, joten pitkittäis- ja seurantatutkimusta tarvittaisiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniira Kuula, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/