University of Oulu

Miten työorganisaatiot ja -yhteisöt voivat positiivisesti vaikuttaa yhteisölliseen oppimiseen työpaikalla?

Saved in:
Author: Seinijoki, Jori1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305231979
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Seinijoki, 2023
Publish Date: 2023-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Työorganisaatioissa kannustetaan yhteisölliseen oppimiseen ja innovatiivisuutta vaaditaan työntekijöiltä. Harvoin kuitenkin organisaatioissa tapahtuu tehokasta yhteisöllistä oppimista, koska työntekijöiden oletetaan oppivan oppimaan keskenään. Monesti tarvitaankin ulkopuolinen konsultti tai asiantuntija, koska yhteisöllisen oppimisen lisäämisen interventioista tai organisaationaalisista muutoksista ei tiedetä riittävästi. Tässä tutkielmassa selvitettiin laadullisen kirjallisuuskatsauksen keinoin, miten työorganisaatiot ja -yhteisöt voivat lisätä, tehostaa tai parantaa yhteisöllistä oppimista työpaikalla. Tuloksissa tuli ilmi organisaatioille ja työyhteisöille ominaisia keinoja yhteisöllisen oppimisen parantamiseen. Eniten näyttöä kirjallisuudesta löytyi koulutuskurssien, projektioppimisen sekä organisaation- ja työyhteisön ilmapiirin vaikutusmahdollisuuksista. Käytännössä tuloksia voi hyödyntää alustavana, kartoittavana tutkimuksena erilaisista yhteisöllisen oppimisen lisäämiskeinoista työpaikoilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jori Seinijoki, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.