University of Oulu

”Tärkeintä on ihmisyys ja elämä, jota voi elää vapaasti” : taiteilijuuden kuvaus ja kulttuurien välitila Kiba Lumbergin romaanissa Samettiyö

Saved in:
Author: Sotkasiira, Sini1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305241989
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Sotkasiira, 2023
Publish Date: 2023-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Työlahti, Nina
Description:

Tiivistelmä

Käsittelin tutkimuksessani Kiba Lumbergin Samettiyön kuvaamaa päähenkilön taiteilijuutta ja sen ilmenemistä useista eri näkökulmista. Pohdin ensin taiteilijuutta yleisellä tasolla teoksessa, käyden läpi eri taiteen toteuttamisen tapoja, niin tekniikoita kuin taidemuotojakin. Toteutin intersektionaalista ja feminististä tutkimusta käydessäni läpi teoksen päähenkilön Memesan sukupuolen ja kulttuurisen taustan merkitystä hänen taiteeseensa ja sen vastaanottoon. Pohdin myös syrjintää ja toiseuden tunnetta, jota Memesa kohtaa jokapäiväisessä elämässään. Tutkin Memesan taiteilijuutta naisen sekä romanin näkökulmasta esitellen, miten nämä näkyvät hänen taiteessaan konkreettisesti, mutta myös hänen elämässään yleisellä tasolla. Tutkin myös teoksen kuvausta kulttuurien välitilasta (S. Hall, Homi K. Bhabha), yhdistäen sen yleisempään kontekstiin niin sanotun suomalaisen kantaväestön sekä romanikulttuurin välisiin eroihin sekä niiden väliseen tilaan, jossa Memesa ja monet muut nykypäivän romanit toimivat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sini Sotkasiira, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.