University of Oulu

Paketinhallintajärjestelmät ja niihin liittyvät tietoturvariskit

Saved in:
Author: Kurvinen, Miika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305241991
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kurvinen, 2023
Publish Date: 2023-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Arhippainen, Leena
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitä tietoturvariskejä paketinhallintajärjestelmät sisältävät. Lisäksi tavoitteena oli tuoda esille muutamia erilaisia ratkaisuja, joita tietoturvaongelmiin on kehitetty. Tutkielmassa pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin: ”Mitä tietoturvariskejä liittyy paketinhallintajärjestelmiin?” sekä ”Kuinka näitä tietoturvariskejä voitaisiin torjua?”. Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia kuvailevan kirjalliskatsauksen muodossa.

Tutkielman tuloksena huomattiin, että paketinhallintajärjestelmät sisältävät monia eri tietoturvariskejä, jotka perustuvat moniin erilaisiin hyökkäysvektoreihin. Vaikka tutkimuksia paketinhallintajärjestelmien tietoturvariskeistä on monia, eivät paketinhallintajärjestelmät ole monissa tapauksissa hyödyntäneet ennakoivia tietoturvakäytäntöjä tietoturvariskien torjumiseen. Monet paketinhallintajärjestelmät ovat sen sijaan jättäneet tietoturvansa käyttäjien tekemien ilmoitusten varaan. Paketinhallintajärjestelmien tietoturvan parantamiseksi on kuitenkin kehitetty monia kolmannen osapuolen työkaluja, jotka tunnistavat ja minimoivat haavoittuvuuksia ohjelmistoprojekteissa erilaisin keinoin. Tällaisten työkalujen hyödyntäminen on kuitenkin melko harvinaista.

Tutkielman tulokset osoittavat, että paketinhallintajärjestelmien vaikutukset tietoturvaan on asia, mikä on tärkeä ottaa huomioon paketinhallintajärjestelmiä käyttäessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miika Kurvinen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.