University of Oulu

Huoltajien näkemyksiä perusopetusikäisten etäkoulunkäynnistä korona-aikana

Saved in:
Author: Metsänheimo, Ulla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305251999
Language: Finnish
Published: Oulu : U. Metsänheimo, 2023
Publish Date: 2023-05-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Pinola, Timo
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Suomessa keväällä 2020 toteutettu perusopetuksen etäopetusjakso mullisti hetkessä koulujen ja perheiden arjen. Sain seurata huoltajan ominaisuudessa lasteni etäkoulunkäyntiä, ja gradun ohjaajan ehdotettua aihetta minulle tartuin innolla työhön. Käytän tässä työssä jaksosta pääosin nimeä etäkoulunkäynti tai etäopetus.

Teoriaosassa tarkastellaan muun muassa koulujärjestelmämme lainsäädännöllisiä perusteita, laatutekijöitä, nykytilaa ja etäopetuksen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Tutkimukseni päätehtävänä on selvittää, millaisia näkemyksiä huoltajilla on perusopetusikäisten etäkoulunkäynnistä korona-aikana. Tutkimus on laadullinen, ja tutkimusprosessi on toteutettu grounded theory -mallia mukaillen. Sain tutkittavakseni valmiin aineiston, joka oli kerätty sähköisesti Webropol-kyselytyökalulla. Vastaajia kyselyyn oli haettu sosiaalisen median välityksellä. Lomake sisälsi pääasiassa avoimia kysymyksiä, jotka ovatkin tyypillisiä laadulliselle tutkimukselle. Tutkimukseen osallistui 60 peruskouluikäisen lapsen huoltajaa ympäri Suomea.

Tämän tutkimuksen mukaan etäkoulunkäynnissä on nähty paljon positiivisia puolia mutta myös monia epäkohtia. Huoltajat kokivat jakson vaikuttaneen oppilaan pedagogiseen hyvinvointiin joko vahvistaen tai heikentäen sitä. Vaikutuksia oli muun muassa itseohjautuvuuteen, motivaatioon ja opiskeluasenteeseen. Eniten kritiikkiä aiheutti ohjauksellisen vastuun kaatuminen huoltajien harteille. Monet huoltajat puolestaan kokivat päässeensä osallisiksi lapsensa koulunkäyntiin lähiopetusta paremmin, mikä koettiin myönteisenä. Opettajan pitämiä virtuaalisia livekeskusteluja, palautteenantamis- ja opetushetkiä pitää olla niin paljon, että mahdollisimman monet lapset saavat niistä riittävän ohjauksen tehtävistä suoriutumiseen ja voivat kokea yhteisöllisyyttä luokkakavereihinsa niiden kautta. Huoltajien antama palautteen pohjalta on hyvä varautua mahdollisiin tuleviin etäopetusjaksoihin ja kehittää jo nyt niin opettajien kuin oppilaidenkin tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Etäopetusmenetelmiä pitää kokeilla ja arvioida niiden soveltuvuutta kriittisesti. Tällainen tieto on hyödyllistä aina, kun pyritään takaamaan optimaalinen laadukkuus opetuksessa ja mahdollisimman pitkälle viety oppijoiden välinen tasa-arvo.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ulla Metsänheimo, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.