University of Oulu

Korkean asteluvun elementit

Saved in:
Author: Mutanen, Pauli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305262008
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Mutanen, 2023
Publish Date: 2023-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lahtinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on selvittää kirjallisuuden avulla korkeamman asteluvun elementtien teoriaa, niiden hyödyntämistä käytännön insinöörityössä sekä niiden etuja ja haittoja erityisesti laskennan nopeuden ja tarkkuuden kannalta. Asiaa tarkastellaan kirjallisuuslähteitä hyödyntäen ja todentamalla elementtien suorituskyvystä saatua tieto laskentaesimerkillä saadulla tuloksilla.

Sekä kirjallisuuskatsaus että laskentaesimerkki antavat selkeää näyttöä korkeamman asteluvun elementtien antamista eduista käytännön ongelmia ratkottaessa. On muistettava, että etenkin laskentaesimerkki kattaa vain yhden ongelmatyypin, joten aiheeseen liittyen olisi syytä tehdä laajempaa ja täsmällisempää tutkimusta, jotta tulokset olisivat riittävän luotettavia.

High-order elements

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis was to study the theory of high-order elements and how they are used in the field of engineering. Literature and computing model were used to find out if high-order elements have a significant impact to calculation time and accuracy of FEM model.

Both the literature and computing model showed the good computing speed and accuracy of high-order elements. However, the used example is only one type of situation, and the results may vary strongly in different situations. To verify the result of this study it would need much larger and more accurate survey.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pauli Mutanen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.