University of Oulu

Itsemyötätunnon yhteys tunteiden säätelyyn ja mielenterveyden oireisiin

Saved in:
Author: Hirvasniemi, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Psychology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305262012
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Hirvasniemi, 2023
Publish Date: 2023-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ronimus, Miia
Description:

Tiivistelmä

Itsemyötätunto tarkoittaa kärsimyksen huomaamista itsessä sekä halua ja pyrkimystä lievittää kärsimystä. Vaikka itsemyötätunnon hyödyistä mielenterveydelle on jo paljon näyttöä, on taustalla oleva mekanismi edelleen tuntematon. Itsemyötätunnon vaikutusta tunteiden säätelyyn on ehdotettu yhdeksi mahdolliseksi mekanismiksi itsemyötätunnon ja mielenterveyden välillä.

Tavoitteena tässä kandidaatintutkielmassa oli tarkastella, miten itsemyötätunto on yhteydessä tunteiden säätelyyn. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella, onko itsemyötätunto yhteydessä mielenterveyden oireisiin ja mielenterveyden häiriöihin, erityisesti depressioon ja ahdistuneisuushäiriöihin, tunteiden säätelyn kautta. Menetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuuskatsaukseen koottiin tuoreita, vertaisarvioituja tutkimuksia, joissa oli tutkittu itsemyötätunnon ja tunteiden säätelyn yhteyttä ja/tai tunteiden säätelyä välittävänä tekijänä itsemyötätunnon ja mielenterveyden oireiden välillä.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella itsemyötätunto on negatiivisessa yhteydessä useiden epäadaptiivisten tunteiden säätelystrategioiden käytön kanssa ja positiivisessa yhteydessä joidenkin adaptiivisten tunteiden säätelystrategioiden käytön kanssa. Itsemyötätunto on myös negatiivisessa yhteydessä erilaisiin vaikeuksiin tunteiden säätelyssä, kuten vaikeuksiin tunteiden tiedostamisessa, erottamisessa, hyväksymisessä ja tehokkaiden tunteiden säätelystrategioiden saavuttamisessa. Lisäksi itsemyötätunto on yhteydessä korkeampaan sykevälivaihteluun, minkä on esitetty olevan tunteiden säätelykykyä heijastava fysiologinen indeksi. Kirjallisuuskatsauksessa saatiin myös viitteitä siitä, että itsemyötätunto olisi yhteydessä mielenterveyden oireisiin joidenkin tunteiden säätelystrategioiden kautta. Suurin osa kirjallisuuskatsaukseen kootuista tutkimuksista on kuitenkin poikkileikkaustutkimuksia, mikä rajoittaa kausaalisuuspäätelmiä. Lisäksi suurimmassa osassa tutkimuksista koehenkilöinä on ollut opiskelijoita, mikä rajoittaa tulosten yleistämistä laajemmin väestöön tai mielenterveyden häiriöistä kärsiviin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Hirvasniemi, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.