University of Oulu

Nuoren sukupuoli-identiteetin kehitys ja yhteys hyvinvointiin

Saved in:
Author: Kontio, Soile1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Psychology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305262013
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kontio, 2023
Publish Date: 2023-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ronimus, Miia
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka käsittelee sukupuoli-identiteetin kehitystä nuorilla. Aihe on tärkeä sukupuolen keskeisyyden vuoksi yhteiskunnassamme. Psykologien on tärkeää saada aiheesta ajankohtaista tietoa, jotta he voivat tukea nuorten sukupuoli-identiteetin kehitystä. Kirjallisuuskatsauksen aineisto on hankittu artikkelihakujen avulla käyttäen kansainvälisiä tietokantoja.

Kirjallisuuden perusteella havaitsin, että nykytutkimuksessa sukupuoli-identiteettiä lähestytään yleensä dimensioiden kautta, jolloin sukupuoli-identiteetti jaetaan useampaan osa-alueeseen. Pääasiallinen hyvinvointiin vaikuttava sukupuoli-identiteetin osa-alue on paine mukautua sukupuoliodotuksiin. Suuren paineen on havaittu olevan yhteydessä alempaan hyvinvointiin.

Saamieni tuloksien mukaan psykologi voi tukea nuorten sukupuoli-identiteetin kehitystä vaikuttamalla yhteisötasolla ympäristön ilmapiiriin moninaisuutta hyväksyvämmäksi, keskustelemalla sukupuolen normeista ja niiden vaikutuksista nuoren elämään ja tukemalla nuorta tekemään sukupuoliodotusten paineissa omia ratkaisujaan ja löytämään hyväksyviä yhteisöjä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Soile Kontio, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/