University of Oulu

Roskien vaikutukset rannikkoalueiden rantaympäristöjen ekosysteemeihin

Saved in:
Author: Konttinen, Miisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305262014
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Konttinen, 2023
Publish Date: 2023-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Alahuhta, Janne
Description:

Tiivistelmä

Rannikoiden rantaympäristöt ovat meren ja sisämaan välisiä dynaamisia ympäristöjä, joita luonnehtii jatkuvasti rantaan kohdistuva aaltovoima. Rantojen takaosissa sijaitsevat rantadyynialueet muodostavat rantojen kanssa yhdessä litoraaliseksi aktiivialueeksi nimitetyn ympäristön, jossa esiintyvä lajisto on erikoistunut meri-sisämaa-gradientille. Tämä lajisto on erittäin keskeisessä asemassa rantadyynien muodostumisprosesseissa. Koska rannat ja rantadyynit ovat sekä merenpinnan nousun voimistaman eroosiouhkan että voimakkaan ihmistoiminnan alla, kohdistuu sinne runsaasti painetta, mikä heikentää rantaympäristöjen resilienssiä. Rannoilta ja rantadyyniympäristöistä on löydetty runsaasti roskia, joista etenkin muoviroskat, polystyreeni ja tupakantumpit ovat yleisiä. Näiden roskien on havaittu vaikuttavan rantaympäristöjen kasvillisuuteen, eläimiin ja vieraslajeihin. Roskat sekä rajoittavat että myös edistävät rantojen ja rantadyynien kasvien kasvua. Eläimiin roskilla on suoria terveysvaikutuksia kietoutumisen, nielemisen ja ansavaikutuksen vuoksi. Vieraslajeille roskat puolestaan tarjoavat keinon kulkeutua uusille elinympäristöille sekä kasvualustan, jolla pärjätä paremmin uudessa elinympäristössään. Vieraslajien on havaittu heikentävän luontaisten dyyninmuodostusprosessien kannalta keskeisten lajien esiintymistä, minkä vuoksi ne heikentävätkin koko rantaympäristöjen ekosysteemeitä ja niiden tarjoamia ekosysteemipalveluita. Vaikka roskien siivoaminen vähentää roskien haittavaikutuksia rantaympäristöissä, on myös siivoamistoimilla erilaisia vaikutuksia, joiden on havaittu heikentävän rantaympäristöjen ekosysteemeitä. Roskaamisongelman selvittäminen jaetaan roskien poistamiseen, estävään toimintaan, käytösmallien muuttamiseen sekä vaikutusten lieventämiseen. 

see all

Subjects:
Copyright information: © Miisa Konttinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/