University of Oulu

Ohjauskeinojen vaikutus tuulivoimarakentamiseen Suomessa

Saved in:
Author: Leskinen, Salla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305262018
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Leskinen, 2023
Publish Date: 2023-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Alahuhta, Janne
Description:

Tiivistelmä

Tuulivoimarakentaminen on lisääntynyt osana Suomen kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/199) ja sitä täydentävä maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 895/1999) mukainen kaavoitus- ja lupajärjestelmä asettavat reunaehdot tuulivoimarakentamiselle. Kaavoituksella ei voida kuitenkaan ratkaista erityislainsäädännön piiriin kuuluvia lupia, jonka vuoksi tuulivoimarakentaminen voi edellyttää erikseen haettavia lupia hankkeen yksityiskohtien mukaan. Tässä tutkielmassa käydään läpi keskeisimmät tuulivoimarakentamiseen vaikuttavat kaavatasot sekä erityislainsäädännön piiriin kuuluvat säännökset, jotka yhdessä luovat ohjauskeinot tuulivoimarakentamisen toteutumiseen Suomessa. Lisäksi pohditaan, esiintyykö Suomessa tuulivoimarakentamisessa maantieteellistä vaihtelua näiden edellä mainittujen ohjauskeinojen toimesta.

Tuulivoimarakentaminen on keskittynyt tähän asti pääasiassa Suomen länsiosiin, joka on osittain seurausta sekä tuuliolosuhteiden että ohjauskeinojen vaikutuksesta. Nykyinen tuulivoimateknologian kehittyminen mahdollistaa napakorkeudeltaan aiempaa korkeampien tuulivoimaloiden rakentamisen, jonka seurauksena tuuliolosuhteiltaan sopivia alueita tuulivoimarakentamiselle löytyy entistä laajemmalta alueelta Suomesta. Tuulivoimarakentamisen sijoittumiseen vaikuttavat tuuliolosuhteiden sekä kaavoituksellisten tekijöiden lisäksi esimerkiksi luonto- ja maisema-arvot, maanpuolustukselliset tarpeet sekä alueen infrastruktuuri.

Tuulivoimarakentamisen haluttaisiin jakautuvan Suomessa tulevaisuudessa maantieteellisesti nykyistä tasaisemmin. Tuulivoimarakentamisen tasaisempi maantieteellinen jakautuminen varmistaisi tasaisempaa tuulivoimatuotantoa ja parantaisi sekä sähkönsiirtoverkkojen toimivuutta että toteuttamista. Tuulivoimarakentamisen tasaisemman maantieteellisen jakautumisen esteenä ovat olleet muun muassa tuuliolosuhteet, maankäytölliset rajoitukset, luonto- ja maisema-arvoihin liittyvät tekijät, tarvittavan infrastruktuurin puute sekä Puolustusvoimien aluevalvonnan edellytykset. Tuulivoimarakentamista halutaan tulevaisuudessa yhä lisätä osana ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden saavuttamista, joten tuulivoimarakentamista ohjaavien ohjaustekijöiden joustavuuden tarkastelusta tulee jatkossa ajankohtaisempaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Salla Leskinen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.