University of Oulu

Vesihyönteisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen makean veden alueilla

Saved in:
Author: Rekilä, Alina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305262019
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rekilä, 2023
Publish Date: 2023-05-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lindholm, Marja
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman lähtökohtana on vastata tutkimuskysymyksiin, jotka ovat miten vesihyönteiset sopeutuvat ilmastonmuutokseen makean veden elinympäristöissä sekä millaiset ominaisuudet auttavat vesihyönteisiä sopeutumaan ilmaston muutoksiin. Tutkielmassa käydään läpi ilmastonmuutoksen vaikutukset vesistöihin ja sitä kautta myös vesihyönteisiin. Näiden tietojen perusteella tutkitaan vesihyönteisten sopeumia erilaisiin muuttuviin elinoloihin yleisesti sekä esimerkkialueella Suomessa.

Keskeisimpiä tuloksia työssä ovat ilman ja veden lämpötilan muutosten vaikutukset vesihyönteisten aineenvaihduntaan ja kehon koon muutoksiin, sekä toiminnalliset sopeumat erityisesti vesihyönteisten elinkaaren muutoksessa. Tärkeä huomio tutkielmassa on myös se, kuinka paljon myös muut tekijät kuin ilmastonmuutoksen vaikutukset, aiheuttavat muutoksia vesistöissä ja vesihyönteisissä. Voidaan myös todeta parhaiten lämpötilojen muutoksiin sopeutuvan niiden lajien, joilla elinkaaret ovat pitkiä, tai jotka voivat reagoida ilmastoon elinkaaren muutoksilla. Lisäksi ne lajit, joilla on hyvät mahdollisuudet muuttaa levinneisyysaluettaan, ovat paremmassa asemassa verrattaessa vain yhdellä alueella pärjääviin vesihyönteisiin. Kokonaisuudessaan siis paremman kelpoisuuden sekä paremmat sopeutumiskeinot omaavilla lajeilla ilmastonmuutokseen sopeutuminen on helpompaa.

Tutkielman aineiston perusteella voidaan päätellä ilmastonmuutoksen jo vaikuttavan vesihyönteisiin voimakkaasti, ja tulevan vaikuttamaan vielä voimakkaammin tulevaisuudessa. Voidaan myös todeta monilla vesihyönteisillä jo olevan sopeutumismekanismeja tämän hetken ilmastoon, mutta on vaikea ennustaa voivatko ne kehittää uusia sopeumia ilmaston edelleen muuttuessa. Kokonaisuudessaan paremman kelpoisuuden sekä paremmat sopeutumiskeinot omaavilla lajeilla ilmastonmuutokseen sopeutuminen on helpompaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Alina Rekilä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/