University of Oulu

Voiko vihreä infrastruktuuri lieventää kaupunkisaarekeilmiötä?

Saved in:
Author: Soronen, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305262022
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Soronen, 2023
Publish Date: 2023-05-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lindholm, Marja
Description:

Tiivistelmä

Kaupunkien ilmastoon kiinnitetään yhä enemmän huomiota sekä kaupungistumisen että ilmastonmuutoksen vuoksi. Ilmastonmuutos lämmittää maapalloa, kaupungit kuumenevat entisestään, sään ääri-ilmiöt voimistuvat ja viheralueet sekä luonnolliset ympäristöt väistyvät rakennetun ympäristön tieltä. Tutkielman tarkoituksena on tutustua kirjallisuuskatsauksen muodossa kaupunkien lämpösaarekeilmiöön ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Kaupunkisaarekeilmiön ohella tarkastellaan vihreää infrastruktuuria ja pohditaan, tarjoaako se avaimia kyseisen ilmiön hillitsemiseen. Lämpösaareke havaitaan kaupunkien ja maaseutualueiden ilman lämpötilan erona, jossa kaupunkialueella ilma on muutaman asteen lämpimämpi. Ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen voimistama lämpösaarekeilmiö vaatii sopeutumis- ja hillitsemisstrategioita, joihin luonto voi tarjota keinoja.

Luontopohjaiset ratkaisut ovat ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin käyttäen hyväkseen luontoa kestävällä tavalla. Koska ilmastonmuutos vaatii kestäviä ratkaisuja, tarjoaa luontopohjaisuus tähän mahdollisuuksia. Kirjallisuuden perusteella näyttää siltä, että kaupunkien viheralueet ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi hillitä lämpösaarekkeita ja vähentää kaupunki- ja maaseutualueiden lämpötilaeroja. Luontopohjaisiin ratkaisuihinkin lukeutuva vihreä infrastruktuuri tarjoaa ekosysteemipalveluja, joiden avulla lämpösaarekkeita voidaan kohentaa pääasiassa lämpötilan säätelyn ja varjostamisen avulla.

Vihreän infrastruktuurin hyödyntäminen vaatii paljon ymmärrystä kaupunkisaarekeilmiöstä, siihen vaikuttavista moninaisista tekijöistä sekä myös vihreän infrastruktuurin eri muodoista. Tulevaisuuden kaupunkisuunnittelu voi tarjota ratkaisuja lämpösaarekkeiden hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen viherryttämisen kautta. Hyödyt eivät suinkaan rajaudu pelkästään tähän. Vihreä infrastruktuuri voi tarjota arvoja ja hyötyjä, jotka ovat taloudellisia, sosiaalisia, ekologisia ja kulttuurisia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Soronen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/