University of Oulu

Hirvieläinten levinneisyyteen vaikuttavat tekijät Fennoskandiassa : esimerkkeinä hirvi, metsäpeura ja poro

Saved in:
Author: Sandhu, Saad1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305262025
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Sandhu, 2023
Publish Date: 2023-05-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lindholm, Marja
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn aiheena on hirvieläinten levinneisyystrendit ja niihin vaikuttavat tekijät. Tarkastelen kolme taksonia, jotka ovat hirvi (Alces alces), metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus), ja poro (Rangifer tarandus tarandus). Hirvet ja peurat ovat sirkumpolaarisia lajeja, ja asuttavat Fennoskandiaa. Hirvi on levittäytynyt Suomeen alueella noin 6000–7000 vuotta sitten. Poro ja peura ovat myös tulleet viimeisen jääkauden vetäydyttyä. Muuttuvan ilmaston ja kasvaneen ihmistoiminnan seurauksena on syytä miettiä, mitkä tekijät edesauttavat tai hidastavat lajien levinneisyyttä. On pantava huomioon, että kaikki tekijät vaikuttavat eri lajeihin eri tavalla. Toiset tulevat hyötymään enemmän muutoksista, toiset taas vähemmän.

Tutkielmassa selvisi, että merkittävä hirvieläinten levinneisyyteen vaikuttava tekijä on ilmastonmuutos ja on etenkin merkittävä tekijä pitkän aikavälin tarkastelussa, sillä sen seurauksena tietyt lajit levittäytyvät pohjoisemmaksi, toisten kustannuksella. Ilmastonmuutoksesta hyötyy hirvi sekä kauriit. Siitä taas kärsivät erityisesti porot.

Kaikki Fennoskandian suurpedot vaikuttavat myös hirvieläimiin. Tulen tarkastamaan kuinka merkittävä vaikutus niillä on, näiden kolmen lajien suhteen. Muut tekijät kuten taudit, ravinnonsaanti ja elinympäristöön vaikuttavilla tekijöillä on myös merkitystä näiden lajien levinneisyyden kannalta. Suurin osa lajeista joita tarkastelin suorittavat vaelluksensa eri elinympäristöihin vuodenajan mukaan.

Erilaisilla hankkeilla ja suojelutyöllä pyritään suojelemaan lajeja. Erityisen tärkeä metsäpeuran kannalta on esimerkiksi MetsäpeuraLIFE projekti, joka on seitsenvuotinen ja toteutettiin vuosina 2016–2023. Hankkeen tavoitteena on palauttaa metsäpeura entisille alueilleen eli Etelä-Pohjanmaalle (Lauhanvuoren kansallispuisto) sekä Pirkanmaalle (Seitsemisen kansallispuisto). Ensin totutustarhassa eläneet yksilöt on vapautettu kyseisiin kansallispuistoihin, ja villejä vasojakin on syntynyt. Tässä työssä nousi projektin tärkeys hyvin keskeiseksi asiaksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saad Sandhu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.