University of Oulu

Purennan stabiliteetti niskavetohoidon jälkeen : kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Kivirinta, Samu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305292029
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kivirinta, 2023
Publish Date: 2023-05-29
Thesis type: Other thesis
Tutor: Harila, Virpi
Reviewer: Silvola, Anna-Sofia
Harila, Virpi
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tarkastella oikomishoidossa niskavetokojeella saavutettujen hoitotulosten pysyvyyttä eli purennan stabiliteettia oikomishoidon jälkeisenä aikana. Tavoitteena on aiheesta tehtyjen tutkimusten ja artikkelien pohjalta selvittää, kuinka stabiileja niskavetohoidolla saavutetut muutokset hampaistossa ovat ja missä määrin palautumista pitkällä aikavälillä tapahtuu. Lähdeaineistona käytettiin PubMed- ja Scopus-tietokantojen kautta haettuja artikkeleita sekä oikomishoidon oppikirjamateriaaleja ja Therapia Odontologican verkkomateriaalia. Kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin yhteensä 20 artikkelia, joista varsinaiseen tutkimusosioon valittiin seitsemän artikkelia.

AII tyypin purentavirheen esiintyvyys väestötasolla on varsin suuri ja sen korjaaminen oikomishoidolla on hyvin yleistä. Ekstraoraalikojeet on tutkitusti osoitettu tehokkaiksi kojeiksi AII purentavirheiden hoidossa kasvuikäisillä potilailla. Niskaveto on näistä kojeista eniten käytetty oikomislaite ja sillä pystytään aikaansaamaan niin dentaalisia kuin skeletaalisiakin muutoksia. Purennan palautumista on esitetty yleisimmäksi riskitekijäksi oikomishoidossa. Tämän vuoksi oikomishoitotulosten pitkäaikaisstabiliteettiin vaikuttavat osatekijät on tärkeää tunnistaa. Ikääntymiseen ja kasvutekijöihin liittyviä hampaiston muutoksia voi olla vaikeaa erottaa oikomishoitoon liittyvästä purennan palautumisesta. Purennan palautumista tapahtuu joissain määrin kaikilla potilailla vaihtelevissa määrin. Stabiliteettia arvioitaessa tärkeää onkin huomioida palautumisen vaikutukset potilaan purentaan sekä määritellä hyväksyttävät rajat palautumiselle.

Aihetta käsittelevät tutkimukset ja tässä kirjallisuuskatsauksessa esitetyt artikkelit osoittivat niskavetohoidolla saavutettujen hoitotulosten pysyneen varsin stabiileina pitkienkin seurantajaksojen jälkeen. Potilaskohtainen epäsuotuisa kasvukehitys sekä suuret oikomishoidolliset muutokset hampaistossa nousivat esiin stabiliteettia heikentävinä tekijöinä. Myös potilaan motivaatiolla on suuri merkitys hoidon onnistumiselle sekä myös retention osalta purennan pitkäaikaisstabiliteetille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Samu Kivirinta, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/