University of Oulu

Käyttäjälähtöinen työympäristösuunnittelu : tietotyön fyysinen monitilaympäristö

Saved in:
Author: Rytkönen, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 10.3 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305292033
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Rytkönen, 2023
Publish Date: 2023-05-29
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Hentilä, Helka-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia fyysistä työympäristömuutosta asiantuntijaorganisaatiossa palvelumuotoilun näkökulmasta. Diplomityössä syvennytään siihen, millaisia hyötyjä voidaan saavuttaa työympäristösuunnittelussa käyttäjälähtöisen ja osallistavan suunnitteluprosessin avulla.

Diplomityön teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan palvelumuotoilua osana käyttäjlähtöistä tietotyöympäristön suunnittelua. Fyysisen työympäristön osuudessa tarkastelun kohteena on viime vuosina muuttunut työn luonne ja sen tuomat uudet vaatimukset sekä tarpeet.

Diplomityössä suunniteltiin tapausorganisaatiolle fyysinen työympäristö osallistavan ja käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun toimintamallin avulla, jota havainnollistettiin käyttäjille virtuaaliympäristössä. Diplomityössä suunniteltu fyysinen työympäristö palvelee tämän päivän työelämän muuttuneita ja monimuotoisia tarpeita.

Diplomityön johtopäätökset olivat, että käyttäjälähtöinen ja osallistava suunnitteluprosessi antaa hyviä eväitä arkkitehtisuunnittelun tueksi ja erilaiset skenaariot tulevat tutkituksi melko jouhevasti. Palvelumuotoilun menetelmät tuottavat selvästi lisäarvoa arkkitehtisuunnittelulle. Virtuaaliympäristön avulla voidaan hyvin osallistaa sekä havainnollistaa suunnitelmaa, testata erilaisia vaihtoehtoja sekä hälventää mahdollisia työympäristöön liittyviä pelkoja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Rytkönen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.