University of Oulu

Lasten taloudellisen eriarvoisuuden ilmentyminen peruskoulun vertaissuhteissa

Saved in:
Author: Rauhala, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305302039
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Rauhala, 2023
Publish Date: 2023-05-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee peruskouluikäisten lasten taloudellista eriarvoisuutta sekä sen vaikutusta vertaissuhteisiin, mutta myös lasten sosiaaliseen statukseen vertaissuhteissa. Suomalaisessa yhteiskunnassa rahasta ja taloudellisesta tilanteesta puhuminen on ollut pitkään tabu, mutta kenellekään ei pitäisi olla epäselvää, että taloudelliset mahdollisuudet jakautuvat epätasa-arvoisesti yhteiskunnassamme. Epäselvää monesti silti on se, millä tavalla epätasa-arvo ilmenee. Uuden moraalisen näkökulman tutkielmaan tuo juuri lasten taloudellisen eriarvoisuuden tutkiminen, sillä lapset eivät itse pysty vaikuttamaan siihen, minkälaisten taloudellisten mahdollisuuksien keskelle he syntyvät eikä lapsi itsessään yleisesti voi kartuttaa perheensä varallisuutta. Taloudellisiin mahdollisuuksiin ja niiden muutoksiin vaikuttavat myös hyvin moninaiset asiat.

Taloudellisella eriarvoisuudella tutkielmassani viitataan nimenomaan erilaisiin taloudellisiin mahdollisuuksiin kulutuksen ja omistuksen kautta. Tutkimustulokset on koottu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen metodein ja olen tutustunut sekä kotimaisiin että kansainvälisiin lähteisiin aiheeseen perehtyessäni. Aluksi näytti, että aihetta ei ole Suomessa vielä oikeastaan tutkittu, mutta tutkimustietoa lasten näkökulmasta ja kokemuksista on tullut yhä enemmän viime vuosein aikana. Luotettavuutta tutkielmaani lisää löytämäni uudemmat tutkimukset aiheesta.

Vertaissuhteet ja ryhmään kuuluminen ovat molemmat tärkeä osa lapsuutta, kasvua ja kehitystä. Koulu on ympäristönä sellainen, jossa lapsi viettää merkittävän osan ajastaan. Koulu on merkittävä ympäristö vertaissuhteille myös siitä näkökulmasta, että lapsi ei voi vaikuttaa siellä vertaisiin ympärillään, vaan koulun oppilaat valikoituvat lähikouluperiaatteen mukaisesti osaksi ryhmää. Mielenkiintoista onkin, miten vertaissuhteet alkavat muodostua ja miten lasten erilaiset taustat — tässä tapauksessa taloudelliset taustat — vaikuttavat vertaissuhteiden muodostumiseen sekä omaan asemaan ryhmässä.

Merkittävä tulos on, että lasten taloudellisilla eroavaisuuksilla on tietyissä määrin vaikutusta vertaissuhteita muodostettaessa, mutta myös oman sosiaalisen aseman kannalta. Taloudellinen eriarvoisuus vaikuttaa sekä suoraan että epäsuoraan lasten keskinäisiin suhteisiin. Samanlaisuus kiinnostuksenkohteissa ja omistuksessa vetää vertaisia puoleensa. Toisaalta taas esimerkiksi tietynlaista puhelinta pidetään välttämättömänä osana vertaissuhteiden kestävyyttä. Taloudellinen huono-osaisuus voi johtaa kiusaamiseen tai syrjäytymiseen vertaisten kesken.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Rauhala, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/