University of Oulu

Understanding the symbiotic relationship between pedagogical authority and classroom management

Saved in:
Author: Khoubaba, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305302042
Language: English
Published: Oulu : V. Khoubaba, 2023
Publish Date: 2023-05-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Jokikokko, Katri
Description:

Abstract

Pedagogical authority and classroom management are essential parts of teachers’ work. Both concepts are one of the main factors in ensuring progressiveness and efficacy of the teaching and learning process. Therefore, it’s truly important for teachers and educators to build a deep understanding of them in order to suitably implement strategies of classroom management and pedagogical authority in their work.

If teachers manage to achieve a strong and reliable status of pedagogical authority and master effective methods of classroom management, they are able to create and maintain an encouraging and productive learning environment, which is the goal of their work. Consequently, this thesis seeks to explore the true meanings of both pedagogical authority and classroom management, and to find out what it is that links them together.

This thesis is conducted as a narrative literature review. An extensive set of scientific literature is presented to show how pedagogical authority and classroom management are defined and perceived in the field of education. These definitions are used to analyze the interplay between pedagogical authority and classroom management.

Pedagogisen auktoriteetin ja luokanhallinnan symbioottinen suhde

Tiivistelmä

Pedagoginen auktoriteetti ja luokanhallinta ovat merkittäviä osia opettajan työssä. Molemmat konseptit ovat päätekijöitä opettamis- ja oppimisprosessin progressiivisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Niin ollen, on todella tärkeää, että opettajat ja kasvattajat pystyisivät rakentamaan syvän ymmärryksen näiden konseptien merkityksestä käyttääkseen luokanhallinnan strategioita ja pedagogista auktoriteettia sopivalla tavalla työssään.

Jos opettajat pystyvät saavuttamaan vahvan ja luotettavan aseman pedagogiselle auktoriteetilleen ja oppimaan tehokkaita luokanhallinnan metodeja, he pystyvät luomaan ja ylläpitämään rohkaisevaa ja aikaansaavaa oppimisympäristöä, joka on heidän työnsä tavoite. Täten tämä tutkielma pyrkii tarkastelemaan molempien, pedagogisen auktoriteetin ja luokanhallinnan, todellisia merkityksiä ja selvittämään mikä niitä yhdistää.

Tämä tutkielma on toteutettu narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksessa esitellään laaja kattaus tieteellistä kirjallisuutta, joka osoittaa miten pedagoginen auktoriteetti ja luokanhallinta on määritelty ja käsitetty kasvatuksen sektorilla. Näitä määritelmiä käytetään pedagogisen auktoriteetin ja luokanhallinnan keskinäisen vaikutuksen analysointiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Khoubaba, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/