University of Oulu

NIRS JA EEG laitteiden testaaminen fantomeilla

Saved in:
Author: Fontell, Miikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305302044
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Fontell, 2023
Publish Date: 2023-05-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Myllylä, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan lähi-infrapuna spektroskopia (NIRS) ja elektroenkefalografia (EEG) laitteiden testausmenetelmiä ja niiden merkitystä laitteiden toiminnan varmistamisessa ja potilasturvallisuuden takaamisessa. Lisäksi selvitettiin lääketieteellisten laitteiden standardeja ja käyttöturvallisuuteen liittyviä säädöksiä. Protokollat perustuvat ISO- ja IEC-standardeihin ja sisältävät erilaisia testejä, joiden tarkoituksena on varmistaa laitteiden turvallisuus ja suorituskyky terveydenhuollon sovelluksissa. Selkeät protokollat auttavat dokumentoimaan testien tulokset ja varmistamaan niiden toistettavuuden. Lääketieteellisissä laitteissa on tärkeää varmistaa niiden toiminta ja turvallisuus potilaan hoidon tehokkuuden varmistamiseksi.

Testing NIRS and EEG devices with phantoms

Abstract

This bachelor’s thesis investigates testing methods for near-infrared spectroscopy (NIRS) and electroencephalography (EEG) devices and their significance in ensuring device operation and patient safety. In addition, standards and safety regulations concerning medical devices were studied. The protocols are based on ISO and IEC standards and include various tests that aim to ensure device safety and performance in healthcare applications. Clear protocols help document test results and ensure their reproducibility. It is important to ensure the operation and safety of medical devices to ensure the effectiveness of patient treatment.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miikka Fontell, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/