University of Oulu

Progressiivisen verkkosovelluksen soveltuvuus alustariippumattomana sovellustyyppinä

Saved in:
Author: Lahtela, Konsta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306012066
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Lahtela, 2023
Publish Date: 2023-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Väyrynen, Karin
Description:

Tiivistelmä

Alustariippumattomuus viittaa ohjelmiston kykyyn toimia eri alustoilla ilman tarvetta kehittää sitä alustoille erikseen. Tämä on hyvin tehokas tapa tehdä sovelluksesta mahdollisimman saatavilla oleva. Perinteisesti alustariippumaton ohjelmistotuote on toteutettu joko verkkosovelluksena tai hybridisovelluksena, mutta näiden lisäksi on kehitetty uusi alustariippumaton sovellustyyppi nimeltä progressiiviset verkkosovellukset (PWA).

Tässä tutkielmassa tutkittiin PWA:n soveltuvuutta alustariippumattomana sovellustyyppinä vertailemalla sitä muihin alustariippumattomiin sovellustyyppeihin. Tutkielmassa käytettiin tutkimusmenetelmänä kirjallisuuskatsausta, ja se tehtiin Scopus- tietokannan avulla. Kirjallisuuskatsauksen avulla tutkielmaan löydettiin 22 tieteellistä artikkelia. Tutkielman kannalta merkittävimmiksi lähdeteoksiksi ilmenivät Biørn-Hansenin, Majchrzakin & Grønlin (2017), sekä Malavoltan (2016) artikkelit, joissa käytiin sovellustyyppejä yksityiskohtaisesti läpi sekä vertailtiin PWA:n ja muiden sovellustyyppien eroavaisuuksia.

Tutkielmassa pyrittiin löytämään vastaus ongelmaan, jossa alustariippumatonta ohjelmistotuotetta harvoin tuotetaan PWA:na, vaikka sillä on tiedettävästi huomattavia etuja verrattuna muihin alustariippumattomiin sovellustyyppeihin. Tämä toteutettiin tutkimalla PWA:n vahvuuksia ja heikkouksia ja vertaamalla niitä muihin alustariippumattomiin sovellustyyppeihin. Aiempien tutkimusten perusteella vahvuuksiksi ilmenivät hyvä tehokkuuden-, saatavuuden-, ja tietoturvan taso, laaja potentiaali löydettävyydelle, ja pieni asennuskoko. Heikkouksiksi ilmeni tiettyjen toimintojen puute, riippuvuus selaimista, ja PWA teknologioiden kypsyyden matala taso. Tutkielman tuloksista selvisi, että PWA:n soveltuvuus riippuu pitkälti sen käyttötapauksista, ja on yhä melko riskialtista johtuen sen tuoreudesta.

Koska aihepiiri on melko laaja, ja PWA sekä muut alustariippumattomat sovellustyypit kehittyvät jatkuvasti, on aiheeseen liittyvälle jatkotutkimukselle paljon tarvetta. Erityisesti jatkotutkimus liittyen PWA:n ainutlaatuisiin ominaisuuksiin, sekä yksityiskohtainen ja vertaileva tutkimus PWA:n sekä hybridisovellusten sisäisten eroavaisuuksien välillä on hyvin tarpeellista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Konsta Lahtela, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.