University of Oulu

Rohkeasti ääntä päin! : musiikkikasvatuksen merkitys varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Hautanen, Hannu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306012068
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Hautanen, 2023
Publish Date: 2023-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Castillo, Katja
Description:

Tiivistelmä

Musiikkikasvatuksen rooli varhaiskasvatuksessa on heikentynyt viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Kansallisen koulutuksen arviointi keskuksen (Karvi) tutkimus vuodelta 2019 toteaa asian niin, että taideaineiden opetus on vähentynyt valtakunnallisesti siten, että suuressa osassa päiväkoteja ei järjestetä musiikki-, maalaus-, draama- tai tanssitoimintaa ollenkaan tai hyvin vähän. Tutkimuksen valossa tämä on huolestuttava tulos, joten ryhdyin heti pohtimaan tämän tilanteen syitä.

Halusin tutkia, miksi musiikkikasvatusta ei enää järjestetä suurimmassa osassa suomalaisista päiväkodeista. Totesin aiheen olevan kandidaatin tutkielman liian työläs, koska se vaatisi laajan kyselytutkimuksen. Päädyin tutustumaan alan kirjallisuuteen ja tutkimusartikkeleihin ja etsimään syitä miksi musiikkikasvatus olisi merkityksellistä ja tärkeää lapsen kehitykselle. Asioissa on aina teoreettinen ja empiirinen puolensa, joten erotin ne tuloksissa toisistaan sekä lisäsin vielä löytämiäni kriittisiä näkökulmia musiikkikasvatuksesta lapsille.

Tulokset olivat selkeästi musiikkikasvatuksen puolella ja korostivat sen positiivisia puolia. Ne nostivat esiin kognitiivisten taitojen kehityksen, kielellisen ja avaruudellisen sekä matemaattisen taitojen parantumisen lapsilla, jotka aloittivat musiikin opiskelun hyvin varhaisella iällä. Opetusmetodeissa painotettiin leikkiä ja lapsen vapaaehtoisuutta sekä varsinkin alkuvaiheessa, ja mitä pienemmistä lapsista on kyse, opetuksen informaalisuutta.

Itse toivoisin, että tutkielmastani jää päällimmäiseksi rohkaiseva vaikutelma henkilöille, jotka haluaisivat toteuttaa musiikkikasvatusta tai vetää musiikkituokioita omassa päiväkotiryhmässään, mutta epäilevät omia taitojaan. Loppujen lopuksi tärkeämpää on iloinen yhdessä oleminen ja lapsen lämmin kohtaaminen kuin hyvä lauluääni tai oikein säestäminen. Oli sitten kyse kuinka pienimuotoisesta toiminnasta tahansa, kuten loruttelusta, yhteislaulusta pienryhmässä ilman säestystä tai musiikin kuuntelusta, niin kaikki toiminta on tarpeellista ja hyödyllistä, vaikka se itsestä tuntuisikin vähäpätöiseltä. Rohkeasti ääntä päin!

see all

Subjects:
Copyright information: © Hannu Hautanen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.