University of Oulu

Aggressiivisesti käyttäytyvän lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Eloniemi, Emmi1; Heinikoski, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 58
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306012075
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Eloniemi; L. Heinikoski, 2023
Publish Date: 2023-06-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kess, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastelemme varhaiskasvatusikäisten lasten aggressiivista käytöstä, erittelemme aggressiiviseen käytökseen johtavia ja vaikuttavia tekijöitä sekä käsittelemme ammattikasvattajien mahdollistamaa pedagogista tukea. Teemme selkeän eron aggression ja aggressiivisen käytöksen välillä. Tutkielmamme tavoitteena on lisätä tietoa, ymmärrystä ja tuen keinoja liittyen lapsen aggressiiviseen käytökseen varhaiskasvatuksessa. Pyrimme tutkimuksessamme sensitiiviseen lähestymistapaan. Haluamme lisätä varhaiskasvatuksen kentällä avoimuutta ja rikkoa vääristyneitä käsityksiä lapsen aggressiivisesta käyttäytymisestä.

Lähestymme tutkimusaihetta kuvailevaa kirjallisuuskatsausta hyödyntäen. Tavoitteenamme on jäsentää lapsen aggressiiviseen käytökseen liittyvät aiheet selkeästi ja ymmärrettävästi. Olemme valinneet kansainvälisiä ja kotimaisia lähteitä vastataksemme mahdollisimman kattavasti tutkimuskysymykseemme. Koemme, että kansainvälisten lähteiden ajatuksia ja malleja, voidaan hyödyntää soveltaen suomalaisessa varhaiskasvatuksessa.

Tutkielmassamme vastaamme kysymykseen: Miten tukea pedagogisin keinoin aggressiivisesti käyttäytyvää lasta varhaiskasvatuksessa? Käsittelemme lapsen kehitystä ja taustatekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen aggressiivisen käytöksen syntyyn. Tarkastelemme tutkimusaihetta varhaiskasvatuksen ammattikasvattajan näkökulmasta. Tuomme esiin pedagogisia keinoja, joiden käyttöä perustelemme asiantuntevilla lähteillä.

Koemme, että varhainen puuttuminen lapsen aggressiiviseen käytökseen on tärkeää, koska ongelmakäytöksen pitkittyessä se vaikuttaa lapsen hyvinvointiin, oppimiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. On ensiarvoisen tärkeää ottaa lapsi huomioon yksilönä ja vastata tämän mahdollisiin tuen tarpeisiin, jotta voimme turvata laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatusympäristön, joka tukee lapsen oppimista, kehitystä sekä kasvua.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emmi Eloniemi; Laura Heinikoski, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.