University of Oulu

Fyysisesti hyvän oppimisympäristön merkitys kouluarjessa

Saved in:
Author: Ojala, Eve1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306022083
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ojala, 2023
Publish Date: 2023-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Väisänen, Anne-Mari
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa käsittelen fyysistä oppimisympäristöä ja sen merkitystä kouluarjessa. Tämän kandidaatintutkielman päätavoitteena on selvittää, millainen on hyvä fyysinen oppimisympäristö ja mikä merkitys fyysisesti hyvällä oppimisympäristöllä on kouluarjessa. Kandidaatintutkielmalleni olenkin asettanut tutkimuskysymyksiksi ”Millainen on hyvä fyysinen oppimisympäristö?” ja ”Mikä merkitys fyysisesti hyvällä oppimisympäristöllä on kouluarjessa?”.

Tämä tutkielma on toteutettu integroivana kirjallisuuskatsauksena, jonka tässä tutkielmassa näkyvinä vahvuuksina ovat erityisesti aineiston laaja käsittely ja tarkastelu, sen kriittinen arviointi pohdinnassa sekä uuden tiedon tuottaminen. Aineistoni koostuu vertaisarvioiduista kansainvälisistä ja suomalaisista tutkimuksista ja kirjallisuudesta.

Tutkielmani kantavana ajatuksena ja keskeisimpänä tuloksena on se, että oppimisympäristön tulee olla mahdollisimman hyvä ja oppimista tukeva, oppimisen ollessa tavoitteena. Tämä, ja tutkimuskysymysten läsnäolo näkyy jokaisessa osassa tutkielmaani. Tutkimukseni perusteella fyysisen oppimisympäristön laadulla on todellisesti väliä esimerkiksi oppilaiden oppimistulosten ja viihtyvyyden kannalta. Oppimisympäristön tulee olla dynaaminen ja koko kouluyhteisön tulisi osallistua sen kehittämiseen. Oppilailla on tutkimukseni perusteella relevantteja ideoita oppimisympäristöjensä kehittämistä koskien. Tärkeänä asiana oppilaille nousi fyysisen oppimisympäristön mukavuus, joka näkyi erityisesti huonekalujen laadussa ja käyttötarkoituksissa. Tutkimukseni perusteella positiiviset oppimisympäristöt nähtiin mukavampina verrattuna perinteisiin oppimisympäristöihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eve Ojala, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/