University of Oulu

Oppilasarviointi ja monimateriaalisuus koulukäsityön haasteina : kirjallisuuskatsaus yhteisen käsityönopetuksen kontekstissa

Saved in:
Author: Herva, Juho1; Siren, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306052114
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Herva; V. Siren, 2023
Publish Date: 2023-06-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa käsittelemme suomalaisen peruskoulun kontekstissa koulukäsityön oppilasarviointia, sekä uusimman opetussuunnitelmauudistuksen mukanaan tuomaa käsityönopetuksen monimateriaalisuutta, erityisesti monimateriaalisuusvaatimuksen tuomia haasteita.

Yleisesti kaikkien taito- ja taideaineiden numeroarviointia on kritisoitu runsaasti. Ottaen huomioon, että mittauksissa on havaittu samantasoisen osaamisen tuottavan eri kouluissa hyvinkin erilaisia arvosanoja, on keskustelu hyvinkin ajankohtaista ja tarpeellista. Tasa-arvokeskusteluun paljon pohjautuva kaikille yhteinen monimateriaalinen käsityö on myös herättänyt paljon mielipiteitä niin puolesta, kuin vastaankin. Ilman ongelmia ja sopeutumista tämän tasoinen muutos ei toteudu hetkessä. Tutkimuskysymyksemme ovat, Miten oppilaita arvioidaan koulukäsityössä? Sekä mitä vaikeuksia teknisen työn ja tekstiilityön yhdistyminen monimateriaaliseksi käsityöksi on aiheuttanut opetustoiminnalle?

Käsityöoppiaineen arviointia ohjaillaan muiden oppiaineiden tapaan lainsäädännöllä, sekä valtakunnalliselta tasolta kunta- ja koulukohtaisiksi tarkentuvilla opetussuunnitelmilla. Kuitenkin opettajalla on paljon vapauksia opetuksen toteuttamisen suhteen, sillä erityisesti valtakunnallisen opetussuunnitelman tasolla kriteerit ja vaatimukset ovat melko laajoja. Opetushallitus on helpottanut opettajien toimintaa laajentamalla päättöarviokriteereitä kuvailemaan sanallisesti arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavaa osaamista.

Myös yhteiskunnan muuttuminen aiempaa tasa-arvoisemmaksi on kannustanut edistämään myös perinteisesti hyvin sukupuolittuneen käsityöoppiaineen tasa-arvioisuutta. Tyttöjen ja poikien käsitöiksi alun perin jaoteltu oppiaine on muuttunut kaikille yhteiseksi, monimateriaaliseksi käsityönopetukseksi. Muutos on kuitenkin aiheuttanut ongelmia erityisesti vähäisten resurssien, erillisiksi rakennettujen oppimisympäristöjen, sekä lisääntyneiden osaamisvaatimusten takia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Herva; Ville Siren, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/