University of Oulu

Maahanmuuttajataustaisen lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Puurunen, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306052220
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Puurunen, 2023
Publish Date: 2023-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kinnunen, Susanna
Keränen, Jaana
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on tutkia ja perehtyä aiheeseen, millaista maahanmuuttajataustaisen lapsen varhaiskasvatus Suomessa on. Tutkielmassa tarkastellaan, miten maahanmuuttajataustaista lasta tuetaan varhaiskasvatuksessa sekä mitä hyötyä siitä hänelle on. Tutkielmassa vastataan kahteen tutkimuskysymykseen, jotka liittyvät maahanmuuttajataustaisen lapsen kotoutumiseen ja hänen oman kulttuurinsa ylläpitämiseen.

Tutkielmassa käytetään lähteinä jo aiemmin tehtyjä tutkimuksia aiheesta. Tutkimus on tyypiltään kirjallisuuskatsaus ja siinä käytetään kotimaisia sekä kansainvälisiä tutkimuksia lähteinä. Maahanmuutto on suhteellisen tuore käsite Suomessa, koska se yleistyi täällä vasta 1990-luvulla. Sen vuoksi tästä aiheesta on tarpeellista tehdä tutkimuksia, jotta ollaan tiedon tasalla ja taataan maahanmuuttajalapselle häntä mahdollisimman hyvin palveleva varhaiskasvatus.

Maahanmuuttajataustaisen lapsen kotoutumista Suomeen voidaan helpottaa mm. suomi toisena kielenä -opetuksen avulla. Kuvat ja selkokieli taas auttavat maahanmuuttajataustaista lasta kommunikoimaan vieraalla kielellä. Varhaiskasvatuksessa tulee myös muistaa tukea maahanmuuttajataustaisen lapsen omaa kieltä ja kulttuuria esimerkiksi tutustumalla lapsen kulttuuriin koko varhaiskasvatusryhmän voimin sekä kehottamalla lapsen vanhempia käyttämään lapsen äidinkieltä kotona.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Puurunen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/